Nieuws

31 juli 2020

Nieuws

Meld u aan voor Cabine Pensioenplein 2020!

Meld u aan voor Cabine Pensioenplein 2020! Dit jaar organiseren we het online met drie dagen lang leuke en nuttige webinars. Meld u direct aan voor een fit pensioen in drie dagen!

24 juli 2020

Interview

Verantwoord beleggen: voorzichtig vooruit

Wat doet het pensioenfonds op dat gebied van verantwoord beleggen en wat zijn de plannen? En past dat ook bij de mening die deelnemers en gepensioneerden eind vorig jaar gaven in een onderzoek naar risicobereidheid van het pensioenfonds? Lees het in het interview met bestuurlsleden Mark-Jan Boes en Stefan Geerlings in de juni 2020 editie van Focus.

22 juli 2020

Nieuws

Kwartaalbericht Q2 2020

Het kwartaalbericht van Q2 2020 is gepubliceerd. In dit bericht leest u onder meer met welke rendementen het pensioenfonds het tweede kwartaal van 2020 afsloot.

16 juli 2020

Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds – update 16 juli

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het cornavirus en de impact daarvan op uw pensioenfonds.

16 juli 2020

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad eind juni 2020

De beleidsdekkingsgraad van het KLM-Cabinefonds is per eind juni 2020 97,6% (gemiddelde van juli 2019 tot en met juni 2020).

29 juni 2020

Nieuws

Goede uitkomst haalbaarheidstoets 2020

Het verwachte pensioenresultaat is 100,4% en zit daarmee ruimschoots boven de ondergrens van 90% die met de sociale partners is vastgesteld.

26 juni 2020

Nieuws

NWSflits juni 2020

NWSflits juni 2020 met o.a. Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020 , Focus juni 2020, Jaarverslag 2019 en de financiële positie van het fonds.

26 juni 2020

Nieuws

Update pensioenakkoord

De uitwerking van het pensioenakkoord ligt op tafel. Wat gaat er veranderen?

23 juni 2020

Nieuws

UPO 2020 in Mijn documenten

Uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat klaar in Mijn documenten in MijnKLMPensioen. Op het UPO kunt u zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd per 1 januari 2020 en hoeveel pensioen u straks kunt verwachten. 

23 juni 2020

Nieuws

Geboorteverlof

In de nieuwe cao is geboorteverlof opgenomen. Wat betekent dit voor uw pensioen?