Video's

Veranderingen in uw leven

Minder werken = minder pensioen opbouwen

Kiest u ervoor om (tijdelijk) minder te werken of met non-activiteit te gaan? Houd er dan rekening mee dat u dan minder of geen pensioen opbouwt. Dat geldt ook voor het Netto Aanvullend Pensioen (NAP). 

Ook het partner- en wezenpensioen wordt lager. Dit is het pensioen dat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Het vrijwillige Anw-hiaatpensioen blijft wel even hoog, evenals de premie daarvoor. 

Verzekerd in de liefde: nu én later

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Uw partner wordt dan standaard aangemeld voor twee vrijwillige partnerpensioenverzekeringen:

Bent u gaan samenwonen en hebt u een door KLM erkend samenlevingsverband? Meld uw partner dan aan bij HR KLM.

Goed voorbereid met pensioen

Met pensioen gaan: keuzes die u moet maken

 

Uit elkaar: wat u moet regelen voor uw pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook over uw pensioen moet u samen afspraken maken. In onderstaande video leggen we uit wat u moet regelen voor uw pensioen wanneer u uit elkaar gaat. 

Houd uw pensioen fit bij non-activiteit

Gaat u maximaal één maand met non-activiteit? Dan zetten wij uw pensioenopbouw en eventuele partnerverzekeringen voort tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan één maand? Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'.

Pensioenregelingen

Wat u moet weten over de NAP

Eindloon- & middelloonregeling

Pensioenfonds & bestuur 

Het bestuur van het pensioenfonds

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tien bestuursleden. Het bestuur toetst of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Hoe zorgen we voor een goed pensioen?

We zorgen voor een betrouwbare, (kosten)efficiënte en transparante uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een waardevast pensioen, acceptabele risico’s, een goede dienstverlening en proactieve communicatie. Wij beheren en beleggen de premie die u en KLM voor uw pensioen betalen. Met de opbrengst daarvan betalen wij pensioenen.

 

Onderweg naar uw nieuwe pensioen

Onderweg naar uw nieuwe pensioen

Er zijn veel vragen bij ons binnen gekomen over de nieuwe Pensioenwet. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier veel vragen over hebt. Daarom hebben wij een interview opgenomen met twee van onze uitvoerend bestuursleden. In de video geven Selma Smit en Peter Dorrestijn antwoord op uw vragen. Het interview is afgenomen door Jolande en Carla, beide PIT-ers.

Aan de slag met uw pensioen

Tutorial 'Maak een Persoonlijk Pensioenplaatje'

Zelf aan de slag met uw pensioen? Maak eens een Persoonlijk Pensioenplaatje! Bekijk hier videotutorial van collega Marloes Felix waarin zij uitlegt hoe u in vier stappen uw pensioen in kaart brengt. 

Leren zelf uw pensioen te regelen met pensioenmentor Monique

Bekijk hier een herhaling van van het webinar 'Maak uw persoonlijke pensioenplaatje' dat we tijdens Cabine Pensioenplein 2021 uitzonden. In dit webinar leert pensioenmentor Monique u hoe u zelf uw pensioen kunt regelen. 

Video's over verantwoord beleggen

Onze Groene reis

We vinden verantwoord beleggen belangrijk en klimaat is daarbij een belangrijk thema. We hebben daarom het doel gesteld om in 2050 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te realiseren. De weg ernaartoe is onze Groene reis. Elk kwartaal delen we in een bestuursvlog een update van waar we staan in deze reis. Maak in deze eerste update kennis met bestuurslid Mark-Jan Boes en praat via Facebook mee over onze Groene reis en over hoe u vindt dat uw pensioengeld belegd zou moeten worden. 

Stappen in onze Groene reis

Bekijk in deze video met bestuurslid Mark-Jan Boes, welke stappen we willen zetten om in 2050 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te realiseren. 

De oorlog in Oekraïne en ons uitsluitingenbeleid

Onderdeel van ons verantwoord beleggenbeleid is dat we landen uitsluiten die mensenrechten in ernstige mate schenden. De oorlog in Oekraïne en de ingestelde sancties tegen Rusland zijn aanleiding om ons uitsluitingenbeleid te herzien. Hoe dit in zijn werk gaat legt bestuurslid Mark-Jan Boes uit in deze video.  

Cabine Pensioenplein 2021

Webinar: Vraag het aan het bestuur

Op woensdag 8 september vond het webinar plaats die in teken stond van de bestuursupdate. In dit webinar gaven de bestuursleden een update over de stand van zaken en was er uitgebreid de kans om vragen te stellen aan het bestuur. 

Webinar: Persoonlijk Pensioenplaatje

Op woensdag 8 september konden deelnemers het webinar Persoonlijk Pensioenplaatje volgen. In dit webinar maakten pensioenmentoren Monique en Hermon het Persoonlijk Pensioenplaatje samen met de deelnemers. Hoe krijgt u zelf meer inzicht in uw pensioensituatie? Hebt u genoeg voor later? In dit webinar liet Monique zien hoe u dit zelf gemakkelijk in kaart kan brengen.

Webinar: Hoe leeft u nu... en later?

Op donderdag 9 september konden deelnemers meedoen met het webinar Lifeplanning. Financieel planner  Monique Londema ging aan tafel in gesprek met deelnemers Rhea en Jeroen én met deelnemers thuis. Tijdens een gezamenlijke waardenoefening werden persoonlijke drijfveren in kaart gebracht. Wat zou u nu anders willen doen, en wat betekent dit voor uw pensioen?

Wilt u de waardenoefening (opnieuw) doen? De lijst met drijfveren kunt u hier vinden. 

Webinar NAP: is het iets voor mij?

Wat is nou toch die NAP? En is het iets voor mij? Pensioenmentoren Ilse en Monique namen deelnemers op donderdag 9 september mee in de wereld van de Netto Aanvullende Pensioenregeling.