Nieuwe pensioenregeling 

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

De overheid komt met nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Toekomst pensioenen waarin deze pensioenregels zijn opgenomen. Begin 2023 buigt de Eerste Kamer zich over de wet. Als ook Eerste Kamer akkoord is, gaat de wet in op 1 juli 2023. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingaan. Ons streven is dit een jaar eerder op 1 januari 2026 afgerond te hebben.

Om dat te halen zijn vakbonden en werkgevers op dit moment in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat KLM en de vakbonden bij met informatie en advies.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

 

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen
Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu
Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan
Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

 

Tijdlijn

 • Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

 • Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

 • De nieuwe wetgeving gaat in. KLM en de vakbonden maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

 • KLM en de vakbonden nemen besluit over uw nieuwe pensioenregeling.

 • De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Wij houden u op de hoogte 

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes moeten worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wilt u eerder al worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden. 

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

 • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

 • Het streven is dat de nieuwe regels voor pensioen per 1 juli 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. KLM, de vakbonden en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

 • Voorlopig verandert er nog niks. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken KLM en de vakbonden nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is helaas nog niet bekend. KLM en de vakbonden gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

 • Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. KLM en de vakbonden maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In de WTP is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden. 

  Voor gepensioneerden is er wel de VOC (Vereniging Oud-Cabinepersoneel) hier kunt u lid van worden. Via het VOC vindt het zogenoemde hoorrecht op het transitieplan van de werkgever en de bonden plaats. Op die manier kunt u dus ook uw stem laten horen. 

  Daarnaast is er ook nog het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van pensioengerechtigde KLM'ers en KLM'ers die in actieve dienst zijn, zodat alle belangen goed worden meegenomen en geborgd. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en heeft een verzwaard adviesrecht over een aantal belangrijke besluiten van het bestuur aangaande het nieuwe pensioenstelsel. Tevens behartigen ook de vakbonden uw belangen. 

 • Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij u kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2027 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen KLM en de vakbonden, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.

Welke partijen behartigen de belangen van de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden?

De KLM beslist samen met de vakbonden VNC en FNV Cabine hoe uw pensioenregeling eruit komt te zien. Het bestuur van het Pensioenfonds toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Door lid te worden van de vakbonden kunt u dus uw stem laten horen. De vakbonden behartigen de belangen van alle deelnemers (actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).

Voor gepensioneerden is er daarnaast de VOC (Vereniging Oud-Cabinepersoneel) ook hier kunt u lid van worden. Via het VOC vindt het zogenoemde hoorrecht op het transitieplan van de werkgever en de bonden plaats. Op die manier kunt u dus ook uw stem laten horen. 

Daarnaast is er ook nog het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van pensioengerechtigde KLM'ers en KLM'ers die in actieve dienst zijn, zodat alle belangen goed worden meegenomen en geborgd. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en heeft een verzwaard adviesrecht over een aantal belangrijke besluiten van het bestuur aangaande het nieuwe pensioenstelsel.