Social media policy

Social mediabeleid van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Wij voorzien u graag op verschillende manieren van relevante informatie over uw pensioen. Daarom is Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel (hierna: ‘Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel’, ‘het fonds’ of ‘wij’) actief op social mediakanalen zoals Facebook en Instagram (beiden aangeboden door Facebook Ireland Ltd.). Deze social mediakanalen worden namens Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel beheerd door Blue Sky Group. De posts en commentaren die bezoekers op deze pagina’s plaatsen, vertegenwoordigen niet de standpunten van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel of het fondsbestuur.

Belangrijk om te weten

Wij vragen u nooit om persoonlijke gegevens (zoals privé- en/of e-mailadressen, telefoonnummers en pensioengegevens) via social media te communiceren. Deel uw persoonlijke gegevens alleen met het fonds via de contactgegevens zoals die op onze website staan (www.klmcabinefonds.nl). Zie voor meer informatie ook ons privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij willen u er nog op wijzen dat de aanbieder van de social mediakanalen, waarop wij actief zijn, uw persoonsgegevens kan verwerken en cookies kan plaatsen op uw computer of mobiele apparaat als u de social mediapagina’s bezoekt. Bij een bezoek aan onze Facebook en Instagram pagina’s kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt; voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam, reacties op de pagina’s, foto, IP-adres.

Omvang en doel van de verwerking

De aanbieder van de social mediakanalen gebruikt persoonsgegevens en cookies voor reclame en marketingdoeleinden, alsmede om statistieken bij te houden. Wij hebben geen controle over de cookies van deze aanbieder en over de persoonsgegevens die de aanbieder voor eigen doeleinden verwerkt. Wij kunnen anonieme statistische gegevens over de bezoekers van de social mediakanalen waarop Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel actief is, ontvangen. Wij gebruiken de statistieken om kennis op te doen over het aantal bezoekers van onze social mediapagina’s en om onze social mediapagina’s gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Wij ontvangen geen directe kennis van de identiteit van de bezoekers van onze social mediapagina’s, omdat de statistieken alleen anoniem aan Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel worden verstrekt. Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft geen toegang tot de onderliggende (persoons)gegevens.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het fonds is toestemming (dat geldt bijvoorbeeld wanneer het fonds uw foto op de Facebook of Instagram pagina plaatst als u daarvoor uw toestemming geeft) en gerechtvaardigd belang (dat geldt bijvoorbeeld voor het verzamelen van statistieken door het fonds).

Het is mogelijk dat informatie die op onze social mediapagina’s is verzameld in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER door de social media aanbieder wordt opgeslagen of verder verwerkt. Wij raden u aan de privacy- en cookiestatements van deze social mediakanalen te raadplegen. Deze privacy- en cookiestatements kunnen regelmatig wijzigen.

Uw rechten

Hieronder informeren wij u verder nog over uw rechten met betrekking tot ons en Facebook Ireland Ltd. (‘Facebook’).

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons en Facebook:

 • recht op inzage of informatie
 • recht op rectificatie of verwijdering
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • recht op dataportabiliteit

Voor een gedetailleerde weergave van de mogelijkheden tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Facebook en Instagram verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook en Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy en help.instagram.com

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Zie voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel het Privacystatement en Cookiestatement van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.

Spelregels voor gebruik

De beheerder van de social mediapagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel leest alle posts op die pagina’s. Om de pagina’s voor iedereen leuk te houden, vragen wij u om u aan onderstaande huisregels te houden. De beheerder heeft het recht om content te verwijderen die niet aan de huisregels voldoet. Deze huisregels zijn van toepassing op alle social mediapagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.

De beheerder verwijdert content als er sprake is van:

 • racisme, discriminatie, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • het publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden van enig lasterlijk, illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, misleidend of onrechtmatig materiaal of informatie;
 • het uploaden van bestanden of het bijvoegen van bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit), met uitzondering van gevallen waarin u zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft;
 • foto’s, video’s of bestanden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van andere computers kunnen schaden;
 • het verwijderen van alle toewijzingen van auteurs, juridische mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket in een bestand dat wordt geüpload; en/of
 • het vervalsen van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

Mocht u op de social mediapagina’s van het fonds iets tegenkomen dat niet in lijn is met dit beleid, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl.

Wijzigingen in dit Social mediabeleid

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel behoudt zich het recht voor dit beleid op ieder gewenst moment te wijzigen. Wij adviseren u om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Amstelveen, december 2021