Social media policy

Social mediabeleid van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Wij voorzien u graag op verschillende manieren van relevante informatie over uw pensioen. Daarom is Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel (hierna: ‘Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel’, ‘het fonds’ of ‘wij’) actief op social media zoals Facebook en Instagram (beiden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited (voorheen bekend onder de naam; Facebook Ireland Ltd.). De Facebook pagina’s en Instagram pagina van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel worden namens het fonds beheerd door Blue Sky Group (de “Beheerder”). De posts en commentaren die bezoekers op deze pagina’s plaatsen, vertegenwoordigen niet de standpunten van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel of het fondsbestuur. 

Belangrijk om te weten
Wij vragen u nooit om persoonlijke gegevens (zoals privé- en/of e-mailadressen, telefoonnummers en pensioengegevens) via social media te communiceren. Wilt u persoonlijke gegevens aan ons sturen? Gebruik dan de beveiligde omgeving van MijnKLMPensioen. Zie voor meer informatie onze website (Contact | klmcabinefonds.nl) en ook ons privacystatement.

Let op, Facebook en Instagram kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken!

Wij willen u erop wijzen dat Facebook en Instagram uw persoonsgegevens kunnen verwerken (verzamelen en gebruiken) en cookies kunnen plaatsen op uw computer of mobiele apparaat als u de Facebook en Instagram pagina’s van het fonds bezoekt. Bij een bezoek aan onze social media pagina’s kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt; voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam, reacties op de pagina, foto, IP-adres. 

Omvang en doel van de verwerking

Facebook en Instagram kunnen de persoonsgegevens en cookies gebruiken voor reclame en marketingdoeleinden, alsmede om statistieken bij te houden. Wij hebben geen controle over de cookies van Facebook en Instagram en over de persoonsgegevens die Facebook en Instagram voor eigen doeleinden verwerken. Wij kunnen anonieme statistische gegevens over de bezoekers van Facebook en Instagram ontvangen. Wij gebruiken de statistieken om kennis op te doen over het aantal bezoekers van onze social media pagina’s en om deze pagina’s gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Wij ontvangen geen directe kennis van de identiteit van de bezoekers van onze social media pagina’s, omdat de statistieken alleen anoniem aan Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel worden verstrekt. Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft geen toegang tot de onderliggende (persoons)gegevens. 

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het fonds via de social media pagina’s van het fonds zijn toestemming (dat geldt bijvoorbeeld wanneer het fonds uw foto op de Facebook of Instagram pagina plaatst als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven) en gerechtvaardigd belang (dat geldt bijvoorbeeld voor het verzamelen van statistieken door het fonds).

De informatie op onze Facebook en Instagram pagina kunnen in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) door Facebook en Instagram worden opgeslagen of verder verwerkt. Wij raden u daarom aan het gegevens- en cookiebeleid van Facebook en Instagram te raadplegen. Dat beleid kan regelmatig wijzigen.

Uw rechten

Hieronder informeren wij u verder nog over uw rechten met betrekking tot ons en Meta Platforms Ireland Limited. (‘Meta’). 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons en Meta:

  • recht om uw gegevens te bekijken
  • recht om uw gegevens te corrigeren of te wissen
  • recht om uw gegevens over te dragen
  • recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw gegevens en deze te beperken

Voor een gedetailleerde weergave van de mogelijkheden tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Facebook en Instagram verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook en Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy en help.instagram.com.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Zie voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel het privacystatement en cookiestatement van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.

Spelregels voor gebruik

De beheerder van de social media pagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel leest alle posts op deze pagina’s. Om de pagina’s voor iedereen leuk te houden, vragen wij u om u aan onderstaande huisregels te houden. De beheerder heeft het recht om content te verwijderen die niet aan de huisregels voldoet. Deze huisregels zijn van toepassing op alle social media pagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. 

De beheerder verwijdert content als er sprake is van:

  • racisme, discriminatie, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
  • het publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden van enig lasterlijk, illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, misleidend of onrechtmatig materiaal of informatie;
  • het uploaden van bestanden of het bijvoegen van bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit), met uitzondering van gevallen waarin u zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft; 
  • foto’s, video’s of bestanden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van andere computers kunnen schaden;
  • het verwijderen van alle toewijzingen van auteurs, juridische mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket in een bestand dat wordt geüpload; en/of
  • het vervalsen van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

Mocht u op de social media pagina’s van het fonds iets tegenkomen dat niet in lijn is met dit beleid, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl.

Wijzigingen in dit Social mediabeleid

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel behoudt zich het recht voor dit beleid op ieder gewenst moment te wijzigen. Wij adviseren u om dit beleid regelmatig te raadplegen. 

Amstelveen, februari 2024