Social media policy

Wij voorzien u graag op verschillende manieren van relevante informatie over uw pensioen. Daarom is Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel (Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel) actief op verschillende social mediakanalen (zoals Facebook en YouTube). Deze social mediakanalen worden namens Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel beheerd door Blue Sky Group. De posts en commentaren die bezoekers op deze pagina plaatsen, vertegenwoordigen niet de standpunten van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel of haar bestuur.

We vragen u nooit om persoonlijke gegevens (zoals privé- en/of e-mailadressen, telefoonnummers en pensioengegevens) via social media te communiceren, ook niet via de besloten Facebookgroep Cabine Pensioenplein. Deel uw persoonlijke gegevens alleen met ons via de contactgegevens zoals die op onze website staan (www.klmcabinefonds.nl). Zie voor meer informatie ook ons privacystatement.

Wij willen u er nog op wijzen dat de aanbieders van de verschillende social mediakanalen, waarop wij actief zijn, uw persoonsgegevens kunnen verwerken en cookies kunnen plaatsen op uw computer of mobiele apparaat als u de social mediapagina’s bezoekt. Deze aanbieders gebruiken de cookies en persoonsgegevens voor reclame en marketingdoeleinden, alsmede om statistieken bij te houden. Wij hebben geen controle over de cookies van deze aanbieders en over de persoonsgegevens die zij voor hun eigen doeleinden verwerken. Wij raden u aan de privacy- en cookiestatements van de verschillende social mediakanalen te raadplegen. Deze privacy- en cookiestatements kunnen regelmatig wijzigen.

De beheerder van de social mediapagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel leest alle posts op die pagina’s. Om de pagina’s voor iedereen leuk te houden, vragen wij u om u aan onderstaande huisregels te houden. De beheerder heeft het recht om content te verwijderen die niet aan de huisregels voldoet. Deze huisregels zijn van toepassing op alle social mediapagina’s van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.

De beheerder verwijdert content als er sprake is van:

 • Racisme, discriminatie, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • Het publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden van enig lasterlijk, illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, misleidend of onrechtmatig materiaal of informatie;
 • Het uploaden van bestanden of het bijvoegen van bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit), met uitzondering van gevallen waarin u zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft;
 • Foto’s, video’s of bestanden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van andere computers kunnen schaden;
 • Het verwijderen van alle toewijzingen van auteurs, juridische mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket in een bestand dat wordt geüpload; en/of
 • Het vervalsen van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

Mocht u op onze social mediapagina’s iets tegenkomen dat niet in lijn is met dit beleid, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl

Fanpagina en de besloten groep Cabine Pensioenplein bij Facebook Ireland Ltd. (hierna “Facebook pagina’s):

Hieronder informeren we u nog over het verwerken van persoonlijke gegevens en het plaatsen van cookies bij het bezoek van onze Facebook pagina’s.

(a) Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze Facebook pagina kunnen persoonsgegevens van de volgende categorieën worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • Facebook gebruikersnaam
 • reacties op de pagina
 • IP-adres

 (b) Omvang en doel van de verwerking:

Facebook gebruikt persoonlijke informatie voor reclame en marketingdoeleinden. Voor de werking van onze Facebook pagina’s gebruiken we de functie ‘Insights of Facebook’. Via deze functie ontvangen we anonieme statistische gegevens over de bezoekers van onze Facebook pagina’s. Voor dit doel worden cookies bij het gebruik van onze pagina’s op uw computer opgeslagen. We gebruiken de statistieken om kennis op te doen over het aantal bezoekers van onze pagina’s en om onze pagina’s gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. We ontvangen geen directe kennis van de identiteit van de bezoekers van onze pagina’s, omdat de statistieken alleen anoniem aan ons worden verstrekt. We hebben geen toegang tot de onderliggende (persoons)gegevens.

(c) Doorgifte van gegevens:

Het is mogelijk dat informatie die door Facebook Ireland, op onze Facebook pagina’s is verzameld, in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER wordt verwerkt. Facebook moet in dat geval voldoen aan de Europese vereisten voor gegevensbescherming.

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door.

(d) Uw rechten:

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons en Facebook:

- recht op inzage of informatie

- recht op rectificatie of verwijdering

- recht op beperking van de verwerking

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- recht op dataportabiliteit

Voor een gedetailleerde weergave van de mogelijkheden tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Facebook verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Facebook het gegevens- en cookiebeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy en www.facebook.com/policies/cookies/.

Zie voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel het privacystatement en cookiestatement van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel.