Beleggen voor uw pensioen

Premie beleggen voor uw pensioen

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Daar doet KLM nog een bedrag bij. Van het pensioen dat u ontvangt is 40% premie en 60% rendement. Daarom beleggen wij deze premies. Zo kunnen we de pensioenen (blijven) uitbetalen en mee laten groeien met de stijging van de prijzen.

Strategische mix

Strategische mix

Bekijk in ons kwartaalbericht hoeveel rendement we het afgelopen kwartaal hebben behaald. 

vb cabine

Verantwoord beleggen

We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds.

Focus op lange termijn

Onze focus ligt op de lange termijn. We betalen nu pensioen uit, maar moeten dat ook in de toekomst blijven doen. Een deelnemer die nu 20 jaar is, wil op zijn of haar 80e ook nog pensioen ontvangen. Dat betekent dus dat we minstens 60 jaar vooruit moeten kijken.

Bewuste risico's

Beleggen van pensioen is niet zonder risico’s. Daarom beleggen we voorzichtig en gespreid. Zo zijn we beter bestand tegen lokale economische tegenvallers. We dekken risico’s af waar nodig en houden de kosten scherp in de gaten.

Hoeveel rendement halen wij?

Hieronder ziet u ons rendement van de afgelopen jaren. In ons kwartaalbericht leest u hoeveel rendement we het afgelopen kwartaal hebben gemaakt.

Totaalrendement*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10,8% 7,8% 15,8% 1,5% 17,3% 0,7% 10,2% 8,6% -3,3% 14,6% 9,2% 10,2%

*Na aftrek vermogensbeheerkosten

Veelgestelde vragen

In ons kwartaalbericht leest u wat ons rendement van het voorgaande kwartaal is geweest. De rendementen van de afgelopen jaren, staan in ons jaarverslag.

Een laag rendement heeft geen goede invloed op de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie niet goed genoeg? Dan kan het zijn dat uw pensioen niet meegroeit met de prijsstijgingen. Wanneer de financiële positie langere tijd niet goed genoeg is, kan het zijn dat we uw pensioen moeten verlagen. Dit doen we alleen als het echt niet anders kan.

Passief beleggen is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een bepaalde index. Voor aandelen is dit bijvoorbeeld de MSCI-World index. De vermogensbeheerder selecteert zelf geen aandelen, maar bootst de samenstelling van de index na. Bij actief beleggen selecteert de vermogensbeheerder de aandelen juist zelf, met als doel meer rendement te behalen dan de index. 

Bij actief beleggen zijn de kosten meestal hoger dan bij passief beleggen, actief beleggen kost meer tijd en moeite. Voor het grootste deel van de beleggingen kiezen we voor passief beleggen. Maar soms kiezen we toch voor actief beleggen, omdat we dan verwachten dat het meer oplevert. Zo verdelen we de risico’s zo goed mogelijk en hebben we tegelijkertijd de meeste kans op een goed rendement.

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Onze beleggingen worden beheerd door BSG Asset Management. 

Lees meer