Hoe wij uw klacht afhandelen

Hebt u een klacht? Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

Bel met ons via (020) 426 62 30 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr. Komen we er samen niet uit, dan kunt u bij ons een klacht indienen per e-mail. Stuur uw e-mail naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl met:

  • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
  • Uw polisnummer.
  • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Geef in uw e-mail duidelijk aan dat het om een klacht gaat.

Hebt u uw klacht per e-mail naar ons gestuurd?

  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
  • U ontvangt binnen 4 weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
  • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken uw klacht met motivatie bij het Uitvoerend Bestuur van het pensioenfonds indienen.
  • Bent u het niet eens met de reactie, dan kunt u schriftelijk een klacht indien bij de Ombudsman Pensioenen.

De uitgebreide geschillen en klachtenregeling kunt u hier nalezen.