Nieuws

21 december 2016

Nieuws

Indexatiebesluit 2017

Op 8 december 2016 vond de besluitvorming over de indexatie van de pensioenen en pensioenaanspraken in 2017 plaats. Sinds 2015 zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad eind november 2016 is 100,1%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2017. Volgens het pensioenreglement zijn de afspraken over indexatie als volgt: De ...
21 december 2016

Nieuws

Aanpassingen premies en omrekenfactoren

Premies partnerverzekering aangepast Per 1 januari 2017 zijn de premies voor het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaat pensioen verhoogd. De premie voor het facultatief partnerpensioen bedraagt in 2017 1,7% van de netto pensioengrondslag (was 1,6% in 2016). De premie voor het Anw-hiaat pensioen bedraagt in 2017 €20,00 per maand (was €18,90 in 2016). Omrekenfactoren voor keuzemogelijkheden en afkoop wijzigen Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze...
7 december 2016

Nieuws

Pensioenspreekuur

Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Het is mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben met een van onze pensioenmentoren. Wanneer? Op woensdag en donderdag van 9.30 - 10.30 uur en 10.45 - 11.45 uur. Waar? Onze pensioenmentoren houden het pensioenspreekuur op kantoor bij onze uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group in Amstelveen. Afspraak maken Hebt u interesse in een gesprek? Neemt u dan contact op met onze afdeling Pensioenservice en maak een afspraak. U kunt ze bereiken op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 020 42 66 230 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl. 
7 december 2016

Nieuws

Dekkingsgraad november 2016

In november is de maandelijkse nominale dekkingsgraad gestegen naar 104% (in oktober 101,9%). In de beleidsdekkingsgraad zien we deze positieve ontwikkeling nog niet terug, omdat dit het gemiddelde is van de laatste 12 maandelijkse nominale dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad per eind november is 100,1% (per eind oktober 100,3%)
7 december 2016

Nieuws

Status dagvaarding pensioenfonds

In een eerder bericht hebt u gelezen dat de vakverenigingen en KLM het niet eens zijn over de inhoud en totstandkoming van de overeenkomst tussen KLM en het pensioenfonds. De VNC heeft eerst KLM en daarna het pensioenfonds gedagvaard. Het pensioenfonds bereidt zich voor op de rechtszaak. De datum is opnieuw uitgesteld. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt wordt nog door de rechter vastgesteld. Zodra er nieuws is, geven we dat aan u door via de website en de NWSflits.
7 december 2016

Nieuws

Vanaf 1 februari 2017 inloggen met DigiD

Om nog makkelijker in te loggen op MijnKLMPensioen kunt u vanaf 1 februari 2017 uw DigiD gebruiken. Met één inlogcode regelt u zowel uw zaken met de overheid als uw pensioenzaken. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Dat kan via de website www.digid.nl. Met uw huidige inlogcodes kunt u gebruik blijven maken van MijnKLMPensioen tot de overgang op DigiD.
6 december 2016

Nieuws

De nieuwe Focus

Vandaag krijgt u de nieuwe Focus thuis. Een dikke editie met veel interviews. Het verhaal van Christophe Claes die vorig jaar een switch maakte van eigenaar van een wellnesscentrum naar KLM Cityhopper. Daarnaast vertellen collega's over hun ervaringen bij het Cabine Pensioenplein. En verder leest u hoe Ernestine, Jeroen en Bente vliegen combineren met een andere baan. 
15 november 2016

Nieuws

Pensioenwegwijzer

Veel aandacht was er begin deze maand voor pensioen. Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, bracht 3 dagen lang het belang van inzicht in pensioen onder de aandacht. Pensioen3daagse Drie dagen op rij was overal pensioen communicatie te zien: op tv, radio en op de werkvloer. Ook on-line waren veel tools ontwikkeld om mensen te stimuleren eens naar hun pensioen te kijken. Totaal 300.000 mensen vulden een pensioentool in op de speciaal voor deze dagen ontwikkelde site www.pensioen3daagse.nl. De finale van de 3 pensioendagen was de toekenning van de PensioenWegwijzer...
10 november 2016

Nieuws

Verhoging AOW-leeftijd in 2022

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat naar aanleiding van de gestegen levensverwachting de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is? Vul uw geboortedatum in op de AOW-tool.  
10 november 2016

Nieuws

Trump wint Amerikaanse verkiezingen

Heeft de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen gevolgen voor ons pensioenfonds?  Donald Trump is op woensdag 9 november gekozen tot 45e president van de Verenigde Staten. In eerste instantie veroorzaakte de uitslag een schok op de beurzen, maar de beurzen veerden gedurende de dag terug. De eerste schok was een stuk minder heftig dan bij de Brexit. Wat zijn de gevolgen van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen voor ons pensioenfonds?   Goed voorbereid door risicospreiding Op de korte termijn zorgt de overwinning van Trump voor meer onzekerheid op de financiële markten. Iets waar belegger...