Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Over ons

Even voorstellen

Welkom bij het KLM-Cabinefonds. Wij zijn het pensioenfonds voor gepensioneerden en (ex-)collega's van KLM of KLM Cityhopper (KLC). 

  • Bij ons bouwen 9.838 deelnemers pensioen op
  • 1.701 gepensioneerde cabinecollega's, evenals partners en kinderen van overleden cabinecollega's ontvangen een pensioenuitkering van ons
  • 2.577 ex-collega's hebben nog pensioen bij ons staan

Wij zorgen voor uw pensioen

Wij beheren en beleggen de premie die u en KLM voor uw pensioen betalen. Met de opbrengst daarvan betalen wij pensioenen. Bekijk in deze video hoe wij zorgen voor een goed pensioen

Het bestuur

Het pensioenfonds wordt bestuurd door: Zeven niet uitvoerende bestuursleden (NUB-ers) waaronder de onafhankelijke, externe voorzitter, en drie externe uitvoerende bestuursleden (UB-ers). 

De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht. De NUB-ers worden daarin bijgestaan door een Auditcommissie die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaatDe Auditcommissie is het adviesorgaan van de NUB-ers. De uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af aan de niet uitvoerende bestuursleden.  

Verantwoordingsorgaan, bestaande uit drie werknemersleden, een lid namens de pensioengerechtigden en twee werkgeversleden.

Wie zitten er in het bestuur?

Nieuw bestuursmodel

Wij zijn per 1 oktober 2019 overgestapt op een nieuw bestuursmodel. Het belangrijkste verschil met het paritaire bestuursmodel: er komt een uitvoerend bestuur van drie externe bestuurders en de externe, onafhankelijke voorzitter is een niet uitvoerend bestuurslid in het nieuwe bestuursmodel. In Focus leggen vicevoorzitters Arend de Jong en Rob Koster uit dat de nieuwe opzet het beste is voor de toekomst.

Lees het in Focus

Pensioen Informatie Team (PIT)

PIT is het Pensioen Informatie Team van het KLM-Cabinefonds. De PIT-teams worden bij Blue Sky Group opgeleid, waarna zij op de route bij collega's pensioen onder de aandacht brengen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers weten hoe hun pensioenregeling eruit ziet en welke pensioenkeuzes zij kunnen maken, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Pensioen is ondanks alle media-aandacht voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bed show en pensioenmaterie wordt nog vaak als saai en lastig ervaren. Daarom probeert het pensioenfonds via verschillende communicatie-activiteiten pensioen op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. PIT is een van deze activiteiten. PIT is er om collega’s te interesseren voor en bewust te maken van hun pensioen. Zodat zij weloverwogen pensioenkeuzes kunnen maken.

Elk jaar worden twee nieuwe PIT teams opgeleid in mei en in november.

Lees meer

Samen met Blue Sky Group

De uitvoering van de regeling hebben wij uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • bestuursondersteuning

Veelgestelde vragen

Het beloningsbeleid voor bestuursleden wordt momenteel herzien omdat het fonds sinds 1 oktober 2019 is overgestapt naar een nieuw bestuursmodel. Houd deze pagina in de gaten voor updates over het nieuwe beloningsbeleid. Tot 1 oktober 2019 was onderstaand beloningsbeleid van toepassing: 

Bestuurders krijgen een vergoeding als tegemoetkoming voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. De vergoeding bedraagt in 2018 standaard (afhankelijk van de tijdsbesteding) tussen de € 6.310 en € 8.570 (bruto) per jaar en kan voor enkele zeer specifieke functies worden verhoogd tot € 10.870 (bruto) per jaar. De vergoeding voor werkgeversleden in het bestuur wordt aan KLM uitgekeerd. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tijd voor vergaderingen en een tarief zoals de Sociaal Economische Raad (SER) hanteert. Er is geen sprake van bonussen of ontslagvergoedingen. 

Daarnaast kunnen bestuursleden een vaste onkostenvergoeding ontvangen voor de kosten van gebruik van privéapparatuur, aansluitingen, abonnementen etc. De vaste onkostenvergoeding bedraagt € 1.300 (bruto) per jaar en wordt alleen uitgekeerd als hiervoor vanuit andere (neven)functie(s) geen voorziening is getroffen.
Voor reiskosten die nodig zijn voor het bijwonen van bestuursactiviteiten geldt een kilometervergoeding. Kosten voor vakopleidingen en deelname aan seminars worden betaald door het pensioenfonds voor zover deze activiteiten passen binnen het geschiktheidplan. In 2018 werd in totaal afgerond € 120.000 aan vergoedingen uitbetaald.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage