Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Het pensioenfonds voor (ex-)werknemers en pensioengerechtigden van KLM of KLM Cityhopper (KLC). 

  • Bij ons bouwen 8.696 Cabine-medewerkers pensioen op: de actieve deelnemers.
  • 2.442 deelnemers ontvangen een pensioenuitkering van ons: gepensioneerde cabine-medewerkers, arbeidsongeschikten, partners en kinderen van overleden deelnemers.
  • 3.362 gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan.

Meer kerncijfers (jaarverslag 2020)

Het bestuur van het pensioenfonds

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tien bestuursleden. Het bestuur toetst of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Wie zitten er in het bestuur?

Onze missie en waar wij voor staan

We zorgen voor een betrouwbare, (kosten)efficiënte en transparante uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een waardevast pensioen, acceptabele risico’s, een goede dienstverlening en proactieve communicatie. Wij beheren en beleggen de premie die u en KLM voor uw pensioen betalen. Met de opbrengst daarvan betalen wij pensioenen.

Bekijk in deze video hoe wij zorgen voor een goed pensioen. 

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet de KLM samen met VNC en FNV. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt bij iedere beslissing, bijvoorbeeld over de beleggingen of het wel of niet indexeren of korten van uw pensioen, een evenwichtige belangen- en risicoafweging. Het bestuur houdt hierbij rekening met de belangen van de (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever.

Samen met Blue Sky Group

De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • bestuursondersteuning

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende partijen houden toezicht en controle op het pensioenfonds.

Interne controle: het verantwoordingsorgaan, de niet-uitvoerend bestuurders, de sleutelfunctiehouders en de compliance officer. 

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële markten (AFM) en de accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Lees meer over onze kosten

Pensioen Informatie Team (PIT)

PIT is het Pensioen Informatie Team van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De PIT-teams worden bij Blue Sky Group opgeleid, waarna zij op de route bij collega's pensioen onder de aandacht brengen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers weten hoe hun pensioenregeling eruit ziet en welke pensioenkeuzes zij kunnen maken, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Pensioen is ondanks alle media-aandacht voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bed show en pensioenmaterie wordt nog vaak als saai en lastig ervaren. Daarom probeert het pensioenfonds via verschillende communicatie-activiteiten pensioen op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. PIT is een van deze activiteiten. PIT is er om collega’s te interesseren voor en bewust te maken van hun pensioen. Zodat zij weloverwogen pensioenkeuzes kunnen maken.

Elk jaar worden twee nieuwe PIT-teams opgeleid.

Lees meer

Cabine Pensioenplein 2021

Het online Cabine Pensioenplein 2021 was een succes! Veel deelnemers, mooie vragen in de chat en interessante uitslagen in de polls. We zijn blij dat er zoveel belangstelling was en we op deze manier met u in gesprek konden gaan. Hoe meer inzicht u hebt, hoe beter u uw eigen pensioenkeuzes kunt maken.

Terugblik Cabine Pensioenplein 2021

Veelgestelde vragen

  • U kunt uw vraag aan het bestuur stellen via bestuur@klmcabinefonds.nl. Vragen over uw persoonlijke pensioen kunt u stellen via pensioenservice@klmcabinefonds.nl

  • Pensioen is een arbeidsvoorwaarde van uw werkgever. KLM beslist samen met VNC en FNV hoe uw pensioenregeling eruitziet. Het bestuur toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Ook beslist het bestuur of uw pensioen kan worden verhoogd of moet worden verlaagd.

  • Bestuursleden krijgen een vergoeding die passend is bij hun achtergrond en de tijd die zij besteden aan het fonds.