Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Het pensioenfonds voor (ex-)werknemers en pensioengerechtigden van KLM of KLM Cityhopper (KLC). 

  • Bij ons bouwen 9.610 Cabine-medewerkers pensioen op: de actieve deelnemers.
  • 2.929 deelnemers ontvangen een pensioenuitkering van ons: gepensioneerde cabine-medewerkers, arbeidsongeschikten, partners en kinderen van overleden deelnemers.
  • 3.055 gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan.

Meer kerncijfers (jaarverslag 2022)

Het bestuur van het pensioenfonds

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tien bestuursleden. Het bestuur toetst of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Wie zitten er in het bestuur?

Onze missie en waar wij voor staan

We zorgen voor een betrouwbare, (kosten)efficiënte en transparante uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een waardevast pensioen, acceptabele risico’s, een goede dienstverlening en proactieve communicatie. Wij beheren en beleggen de premie die u en KLM voor uw pensioen betalen. Met de opbrengst daarvan betalen wij pensioenen.

Bekijk in deze video hoe wij zorgen voor een goed pensioen. 

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet de KLM samen met VNC en FNV. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt bij iedere beslissing, bijvoorbeeld over de beleggingen of het wel of niet indexeren of korten van uw pensioen, een evenwichtige belangen- en risicoafweging. Het bestuur houdt hierbij rekening met de belangen van de (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever.

Samen met partners 

Bij de uitvoering van de regeling werken wij samen met verschillende uitbestedingspartijen. Blue Sky Group draagt bijvoorbeeld zorg voor:

  • pensioenadministratie
  • bestuursondersteuning 
  • vermogensbeheer

Voorbeelden van andere uitbestedingspartijen zijn Kempen Capital Management voor fiduciair advies en Ortec Finance voor ALM-studies.

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende partijen houden toezicht en controle op het pensioenfonds.

Interne controle: het verantwoordingsorgaan, de niet-uitvoerend bestuurders, de sleutelfunctiehouders en de compliance officer. 

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële markten (AFM) en de accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Lees meer over onze kosten

Pensioen Inspiratie Team (PIT)

PIT is het Pensioen Inspiratie Team van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De PIT-teams worden bij Blue Sky Group opgeleid, waarna zij op de route en online bij collega's pensioen onder de aandacht brengen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers weten hoe hun pensioenregeling eruitziet en welke pensioenkeuzes zij kunnen maken, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Pensioen is ondanks alle media-aandacht voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bed show en pensioenmaterie wordt nog vaak als saai en lastig ervaren. Daarom probeert het pensioenfonds via verschillende communicatie-activiteiten pensioen op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. PIT is een van deze activiteiten. PIT is er om collega’s te interesseren voor en bewust te maken van hun pensioen. Zodat zij weloverwogen pensioenkeuzes kunnen maken.

Lees meer
Cpp

Evenementen

Jaarlijks organiseren wij verschillende evenementen. Zo organiseren wij twee keer per jaar Pensioen In Zicht dagen bij ons op kantoor, organiseren wij regelmatig de workshop 'Maak uw persoonlijke pensioenplaatje' en is er in november Cabine Pensioenplein.

Bekijk hier de evenementen

Veelgestelde vragen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde van uw werkgever. KLM beslist samen met VNC en FNV hoe uw pensioenregeling eruitziet. Het bestuur toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, goed gefinancierd en uitvoerbaar is. Ook beslist het bestuur of uw pensioen kan worden verhoogd of moet worden verlaagd.