Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Over ons

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is het pensioenfonds voor (ex-)werknemers en pensioengerechtigden van KLM of KLM Cityhopper (KLC). 

  • Bij ons bouwen 9.838* deelnemers pensioen op
  • 1.701* pensioengerechtigden ontvangen een pensioenuitkering van ons
  • 2.577* gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan

*Ultimo 2018

Het bestuur

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tien bestuursleden. Het bestuur toetst of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.  

Wie zitten er in het bestuur?

Wij zorgen voor uw pensioen

Wij beheren en beleggen de premie die u en KLM voor uw pensioen betalen. Met de opbrengst daarvan betalen wij pensioenen. Bekijk in deze video hoe wij zorgen voor een goed pensioen

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet de KLM samen met VNC en FNV. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en maakt bij iedere beslissing, bijvoorbeeld over de beleggingen of het wel of niet indexeren of korten van uw pensioen, een evenwichtige belangen- en risicoafweging. Het bestuur houdt hierbij rekening met de belangen van de (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever.

Waar staat het bestuur voor?

Samen met Blue Sky Group

De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • bestuursondersteuning

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende partijen houden toezicht en controle op het pensioenfonds.

Interne controle: het verantwoordingsorgaan, de niet-uitvoerend bestuurders en de sleutelfunctiehouders. 

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële markten (AFM) en de accountant en actuaris.

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

In het jaarverslag leest u meer over de kosten.

 

Pensioen Informatie Team (PIT)

PIT is het Pensioen Informatie Team van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De PIT-teams worden bij Blue Sky Group opgeleid, waarna zij op de route bij collega's pensioen onder de aandacht brengen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers weten hoe hun pensioenregeling eruit ziet en welke pensioenkeuzes zij kunnen maken, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Pensioen is ondanks alle media-aandacht voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bed show en pensioenmaterie wordt nog vaak als saai en lastig ervaren. Daarom probeert het pensioenfonds via verschillende communicatie-activiteiten pensioen op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. PIT is een van deze activiteiten. PIT is er om collega’s te interesseren voor en bewust te maken van hun pensioen. Zodat zij weloverwogen pensioenkeuzes kunnen maken.

Elk jaar worden twee nieuwe PIT-teams opgeleid in mei en in november.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde van uw werkgever. KLM beslist samen met VNC en FNV hoe uw pensioenregeling eruitziet. Het bestuur toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Ook beslist het bestuur of uw pensioen kan worden verhoogd of moet worden verlaagd.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage