Dekkingsgraden 

Verhouding tussen vermogen en verplichtingen

De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen hoeveel vermogen we hebben en de pensioenverplichtingen. Het vermogen bestaat uit de premies die we ontvangen en het rendement dat we maken op onze beleggingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Hoe hoog de verplichtingen zijn hangt onder andere af van de rente en de levensverwachting. 

Er zijn twee soorten dekkingsgraden

  • de actuele dekkingsgraad, dit is de dekkingsgraad van die maand.
  • de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

2024

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
februari 2024 125,2% 123,6%
januari 2024  125,4% 122,4%