Dekkingsgraden 

Verhouding tussen vermogen en verplichtingen

De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen hoeveel vermogen we hebben en de pensioenverplichtingen. Het vermogen bestaat uit de premies die we ontvangen en het rendement dat we maken op onze beleggingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Hoe hoog de verplichtingen zijn hangt onder andere af van de rente en de levensverwachting. 

Er zijn twee soorten dekkingsgraden

  • de actuele dekkingsgraad, dit is de dekkingsgraad van die maand.
  • de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

2022

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
september 2022 122,2% 129,8%
augustus 2022 121,0% 130,4%
juli 2022 119,6% 123,9%
juni 2022 118,7% 125,3%
mei 2022 117,8% 126,7%
april 2022 116,6% 126,0%
maart 2022 115,5% 122,0%
februari 2022 114,5% 117,0%
januari 2022 113,6% 115,0%

*Door de extra indexatie per 1-1-2022 zijn de dekkingsgraden met terugwerkende kracht aangepast.