Nieuws

27 december 2017

Nieuws

Volgend jaar met pensioen? Bekijk tijdig uw keuzes in MijnKLMPensioen

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze – anders dan de standaardkeuze uit het reglement – gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren.

27 december 2017

Nieuws

Uw pensioen in 2018

Betaaldata 2018, Pensioenspecificatie 2018/ jaaropgave 2017 en Wijzigingen in belastingtarieven

27 december 2017

Nieuws

Uw partnerverzekering in 2018

Bij KLM/KLC is uw partner, als u overlijdt, standaard verzekerd van een partnerpensioen en een Anw-hiaatpensioen, behalve als u daarvan afgezien hebt. 

18 december 2017

Nieuws

Indexatie 2018

Op 8 december 2017 heeft het bestuur op basis van de financiële situatie per eind november een besluit genomen over de indexatie van de opgebouwde en ingegane pensioenen (basis en NAP).

14 december 2017

Nieuws

Focus december 2017

Lees Focus december 2017 online. Hierin een interview met Franck van Leeuwen die zijn pensioen aan het plannen is in zijn oude boerderij Drenthe.

12 december 2017

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad november 2017

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel is per eind november 2017 gestegen naar 113,1% (gemiddelde van december 2016 tot en met november 2017).

28 november 2017

Nieuws

Wettelijke pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Wat verandert er?

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Mensen ontvangen daardoor langer AOW en pensioen. Door de gestegen levensverwachting gaat de wettelijke pensioenrichtleeftijd in 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar.

28 november 2017

Nieuws

Nieuw rentebeleid gaat eind dit jaar in

Het pensioenfonds loopt renterisico. Wat is dat voor risico?

28 november 2017

Nieuws

Rechtszaak tussen VNC en pensioenfonds ingetrokken

De rechtszaak die Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) vanwege een geschil over de pensioenen tegen het pensioenfonds had aangespannen, is van de baan.

22 november 2017

Nieuws

NAP in 2018

Tot 1 november 2017 was het mogelijk om online via MijnKLMPensioen door te geven hoeveel premie u wilde inleggen in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) vanaf 1 januari 2018. De balans is opgemaakt.