Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds – update 19 april

19 april 2021

Blijf op de hoogte

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact daarvan op uw pensioenfonds. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn elke dag telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Gezien de huidige situatie heeft e-mail onze voorkeur.

Een persoonlijk pensioengesprek is voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers tijdelijk niet mogelijk. U kunt ons natuurlijk wel bellen en e-mailen

Wij werken thuis, tenzij dat echt niet kan

Het bestuur en uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group werken vanuit huis. Alleen werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen vinden veilig op kantoor plaats. Met behulp van alle digitale hulpmiddelen blijkt de fysieke afstand geen belemmering om alle bestuurlijke taken en de uitvoering van uw pensioen goed te blijven vervullen.

De financiële impact van het coronavirus op uw pensioen

De stemming op de financiële markten blijft heel positief. De koersen van aandelen en publiek vastgoed zijn in maart met circa 4% gestegen. Het rendement van vastrentende waarden was negatief omdat de rente voor de derde maand op een rij is gestegen. Door de rentestijging zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in waarde gedaald. Door de goede rendementen op aandelen en vastgoed en de daling van de verplichtingen heeft de dekkingsgraad van het pensioenfonds zich sinds het begin van het jaar sterk hersteld.

Wat betekent dit voor mijn pensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen effect op uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering. Wij hebben voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig.

Financiële positie van het fonds

Kan de waarde van mijn NAP dalen door de gedaalde aandelenkoersen?

We krijgen veel vragen over de impact van de coronacrisis op de waarde van de NAP. De NAP is geen spaar- of beleggingsrekening, maar een pensioenproduct. Met de premie die u inlegt, koopt u een levenslang netto pensioen in. 

Omdat de NAP een pensioenproduct is, beweegt het mee met de financiële situatie van het fonds. Gaat het goed met het fonds dan kan het fonds de NAP en het basispensioen indexeren. Begin 2019 is de NAP bijvoorbeeld met 0,62% verhoogd voor deelnemers die nog pensioen opbouwen (gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2019). Gaat het minder goed, dan kunnen we de NAP en het basispensioen niet indexeren. Dit was bijvoorbeeld in 2020 en 2021 het geval. Is de dekkingsgraad te lang te laag? Dan moet het fonds als uiterste redmiddel het basispensioen en de NAP korten. 

Dat gebeurt niet direct. De financiële positie van het fonds aan het einde van het jaar is daarbij van belang. De actuele dekkingsgraad lag eind december 2020 met 101,5% boven de kritische dekkingsgraad van 90%. Dat betekent dat uw pensioen (basis en NAP) in 2021 definitief niet gekort wordt.

Leg uw e-mailadres vast

Controleer ook of u uw e-mailadres hebt vastgelegd in MijnKLMPensioen. U ontvangt dan een e-mail als er nieuwe post voor u klaarstaat in Mijn documenten. Zo houdt u meteen uw pensioenpost overzichtelijk bij elkaar.

E-mailadres controleren