Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds – update 16 juli

16 juli 2020

Blijf op de hoogte

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact daarvan op uw pensioenfonds. 

 

Alleen bereikbaar via telefoon en e-mail

Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus ook impact op onze persoonlijke dienstverlening. De pensioengesprekken op kantoor en nabestaandenbezoeken bij deelnemers thuis komen tot in elk geval 1 september te vervallen. We begrijpen dat dit heel vervelend is maar we stellen de gezondheid van onze medewerkers en deelnemers voorop. Wel zijn we elke dag telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Daarbij heeft (i.v.m. de continuïteit van onze dienstverlening) e-mail onze voorkeur. U kunt ook met ons chatten

De financiële impact van het coronavirus op uw pensioen

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. In grote delen van de wereld kan het virus nog niet onder controle gehouden worden. Het effect op de actuele dekkingsgraad is groot door de daling van de rente en de aandelenkoersen. Vanaf het dieptepunt in maart zijn de aandelenkoersen gedeeltelijk hersteld, maar de rente is nog steeds erg laag. In juni waren de macro-economische cijfers beter dan verwacht en zijn de aandelenbeurzen gestegen, maar beleggers houden de komende bedrijfscijfers over het tweede kwartaal nauwlettend in de gaten.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, per eind juni is gedaald naar 97,6%. Omdat we onder de grens van 100% zijn gezakt is waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar of van ons pensioenfonds tijdelijk niet mogelijk.

Financiële positie van het fonds

Kan de waarde van mijn NAP dalen door de gedaalde aandelenkoersen?

We krijgen veel vragen over de impact van de coronacrisis op de waarde van de NAP. De NAP is geen spaar- of beleggingsrekening, maar een pensioenproduct. Met de premie die u inlegt, koopt u een levenslang netto pensioen in. 

Omdat de NAP een pensioenproduct is, beweegt het mee met de financiële situatie van het fonds. Gaat het goed met fonds dan kan het fonds de NAP en het basispensioen indexeren. Begin 2019 is de NAP bijvoorbeeld met 0,62% verhoogd voor deelnemers die nog pensioen opbouwen (gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2019). Gaat het minder goed, dan moet het fonds als uiterste redmiddel het basispensioen en de NAP korten. 

Dat gebeurt niet direct. De financiële positie van het fonds aan het einde van het jaar is daarbij van belang.

Leg uw e-mailadres vast

Controleer ook of u uw e-mailadres hebt vastgelegd in MijnKLMPensioen. U ontvangt dan een e-mail als er nieuwe post voor u klaarstaat in Mijn documenten. Zo houdt u meteen uw pensioenpost overzichtelijk bij elkaar.

E-mailadres controleren

Wat betekent het principeakkoord van de KLM en de vakbonden voor mijn pensioen?

Het principeakkoord over de noodmaatregelen als gevolg van het coronavirus gaat uit van volledige doorbetaling van uw salaris. KLM doet daarvoor een beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Uw pensioenopbouw gaat in principe dan ook door. Het is nog geen definitief akkoord. Zodra helemaal duidelijk is wat de maatregelen van het kabinet zijn en de inhoud van het definitieve akkoord, laten wij u weten wat dit voor uw pensioenopbouw betekent.