Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 13 maart

13 maart 2020

De impact van de uitbraak van het coronavirus is aanzienlijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over uw pensioen. In dit bericht geven wij u een update.

Half februari 2020 werd duidelijk dat het coronavirus ook buiten de Chinese landsgrenzen was uitgebroken. Aandelenmarkten zijn hier wereldwijd sterk door geraakt en de rente is verder gedaald. Hierdoor is de dekkingsgraad sterk gedaald. Inmiddels is de actuele dekkingsgraad verder gedaald tot onder de kritische dekkingsgraad van 92%.

Wat betekent dit voor uw pensioen

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen.

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad zo blijft?

Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt dan heeft dit wel gevolgen voor uw pensioen. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar is hiervoor relevant. Wanneer de actuele dekkingsgraad eind december lager dan de kritische ondergrens van 92% is, dan moeten we de pensioenen verlagen (korten).

Wat doet het bestuur tegen de impact van coronavirus-ontwikkelingen?

Het pensioenfonds neemt risico’s bewust en gaat er vooralsnog vanuit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

In oktober 2019 hebben we een deel van het risico van een verdere daling van de rente en aandelenmarkten tijdelijk afgedekt. Dit was om een mogelijke daling van de dekkingsgraad op de korte termijn te beperken. Deze maatregel is nog steeds van kracht en beperkt deels de impact van de coranavirus-ontwikkelingen op de dekkingsgraad. 

Hebt u vragen?

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. Wij hebben daarom extra voorzieningen getroffen zodat u ons goed kunt blijven bereiken. Bel ons op: 020 426 62 30 van 8.30 - 17.00 uur (van maandag tot en met vrijdag) of e-mail naar: pensioenservice@klmcabinefonds.nl