Pensioen ontvangen

Betaaldata 2024: uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand

Valt de 27ste in het weekend of op een officiële feestdag? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. In MijnKLMPensioen ziet u uw persoonlijke pensioeninformatie.

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Lees meer

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Als u pensioengerechtigd bent ontvangt u eind januari de jaarlijkse pensioenspecificatie. Hierop kunt u zien hoeveel uw pensioenuitkering u heeft ontvangen in januari en wat u maandelijks het komende jaar gaat ontvangen'Ook kunt u via MijnKLMPensioen hier inzicht in krijgen.

De meeste wijzigingen hoeft u niet door te geven als u in Nederland woont. Adreswijzigingen, berichten over huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de gemeente zo lang u in Nederland woont. Een ander e-mailadres of een nieuw rekeningnummer kunt u doorgeven via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen. Als u in het buitenland woont, moet u wel alle wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds.

Bij een scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of einde van een periode van samenwonen dat door KLM is erkend, heeft uw ex-partner mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat ontvangt hij of zij na uw overlijden. Afhankelijk van de afspraken die u en uw ex-partner hierover hebben gemaakt, kan ook het opgebouwde ouderdomspensioen dan wel het uit te keren pensioen worden verdeeld. U en uw ex-partner worden hier schriftelijk over geïnformeerd.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM (voor actieve deelnemers) of met de stijging van de prijzen (voor pensioengerechtigden en ex-deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie beslist het bestuur van het fonds jaarlijks (in december) of de pensioenen per 1 januari van het daarop volgende jaar volledig, gedeeltelijk of niet verhoogd kunnen worden.

Als u met pensioen gaat, neemt u ook afscheid van KLM en van uw collega’s. Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met oud-collega’s te houden. Dit kan via bijvoorbeeld de Vereniging van Oud-cabinepersoneel (VOC-KLM). De VOC is een vereniging waar iedereen die gevlogen heeft als cabinepersoneel van KLM lid van kan worden. De vereniging heeft als doel het bevorderen van onderlinge contacten. Kijk op www.voc-klm.nl voor meer informatie en hoe u lid kunt worden van deze vereniging.

Ook is er de Vereniging Gepensioneerden KLM (VG). De VG houdt zich onder andere bezig met belangenbehartiging, informatieverstrekking en organiseert tal van leuke activiteiten waaronder reizen. Meer informatie vind u op www.vg-klm.nl.

Niet opgevraagde pensioenen

Niet opgevraagde pensioenen worden op verzoek van de erfgenamen alsnog uitgekeerd. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Lees meer

Indexatie

We proberen uw pensioenen jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen. 

Hier leest u het indexatiebesluit 2024. 

Bekijk hier hoe uw pensioen in de afgelopen tien jaar is aangepast aan de prijsstijging in de eindloon- en middelloon- en NAP-regeling

Welke keuzes hebt u in de eindloonregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daana een lagere pensioenuitkering.

Naar de keuzes

Welke keuzes hebt u in de NAP?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld het in één keer uitkeren van uw NAP of een levenslange uitkering tot uw overlijden. 

Bekijk uw keuzes