Pensioen ontvangen

Betaaldata 2023: uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand

Valt de 27ste in het weekend of op een officiële feestdag? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. In MijnKLMPensioen ziet u uw persoonlijke pensioeninformatie.

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Lees meer

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Lees meer

Veelgestelde vragen

  • Eind januari ontvangen alle pensioengerechtigden de jaarlijkse pensioenspecificatie. Hierop kunt u zien hoeveel uw pensioenuitkering in dat jaar is. Bij de brief zit ook de jaaropgave van het afgelopen jaar. Bekijk uw pensioenspecificatie in MijnKLMPensioen
     

  •  Adreswijzigingen, berichten over huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de gemeente zo lang u in Nederland woont. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven. Een ander e-mailadres of een nieuw rekeningnummer kunt u doorgeven in Mijn gegevens. Let op! Als u in het buitenland woont ontvangen wij deze informatie niet automatisch, dit moet u handmatig aan ons doorgeven.

  • Bij een scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of einde van een periode van samenwonen heeft uw ex-partner mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is afhankelijk van verschillende situaties. U en uw ex-partner worden hierover schriftelijke geïnformeerd.

  • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de inflatie. Dit noemen we indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur beslist jaarlijks of en hoeveel er geïndexeerd wordt.

  • Pensionering betekent een afscheid van KLM en van collega’s. Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s op een bepaalde manier voort te zetten. Dit kan via bijvoorbeeld de Vereniging van Oud-cabinepersoneel (VOC-KLM). De VOC is een vereniging waar iedereen die gevlogen heeft als cabinepersoneel van KLM lid van kan worden. De vereniging heeft als doel het bevorderen van onderlinge contacten. Kijk op www.voc-klm.nl voor meer informatie en hoe u lid kunt worden van deze vereniging.

Niet opgevraagde pensioenen

Niet opgevraagde pensioenen worden op verzoek van de erfgenamen alsnog uitgekeerd. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Lees meer

Indexatie

We proberen uw pensioenen jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen. 

Alle deelnemers worden per 1 januari 2023 geïndexeerd. Wat dit betekent, leest u in het indexatiebesluit 2023.

Bekijk hier hoe uw pensioen in de afgelopen tien jaar is aangepast aan de prijsstijging in de eindloon- en middelloon- en NAP-regeling

Welke keuzes hebt u in de eindloonregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daana een lagere pensioenuitkering.

Naar de keuzes

Welke keuzes hebt u in de NAP?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld het in één keer uitkeren van uw NAP of een levenslange uitkering tot uw overlijden. 

Bekijk uw keuzes