Niet opgevraagde pensioenen

Op verzoek alsnog uitgekeerd

Niet opgevraagde pensioenen, ook wel vergeten pensioenen genoemd,  worden op verzoek van de erfgenamen alsnog uitgekeerd. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Voorwaarden uitbetaling

  • uitbetaling geschiedt in beginsel alleen op verzoek van (en aan) de partner en/of kinderen van de gewezen deelnemer, niet aan andere erfgenamen. Het doel van pensioenfondsen is tenslotte te zorgen voor inkomensvoorzieningen voor deelnemers, hun partners en kinderen.
  • het verzoek moet binnen vijf jaar na het overlijden van de deelnemer zijn gedaan. Deze termijn sluit aan bij de reguliere wettelijke verjaringstermijn, zodat de voorziening daarna ook kan vrijvallen.

Meer weten?