Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf? (Eindloon)

Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht (Eindloon)

Verandert u van werkgever? Dan kunt u de waarde van uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioen vergelijken? (Eindloon)

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Extra pensioen opbouwen (Eindloon)

Wilt u extra pensioen opbouwen? Dat kan via de Netto Aanvullende Pensioenregeling. 

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen (Eindloon)

Standaard is het partnerpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen voor een andere verhouding.

Eerder, later of deeltijdpensioen (Eindloon)

De normpensioendatum bij ons pensioenfonds is de 1e dag van de maand waarin u de 60-jarige leeftijd bereikt. Wilt u eerder of later met pensioen, of deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

Beginnen met een hoger of lager pensioen (Eindloon)

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Aan- of afmelden voor vrijwillige partnerverzekeringen (Eindloon)

U kunt twee vrijwillige verzekeringen afsluiten, waarmee u extra partnerpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden.