Belastingen

Voordat u uw pensioen ontvangt, wordt er een aantal wettelijke bijdragen op ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.

Loonheffing

Op de bruto bedragen van het pensioen wordt loonheffing ingehouden. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premies volksverzekeringen.
Ontvangt u naast het pensioen van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel nog een ander inkomen? Dan kunt u de heffingskorting maar één keer toepassen. Het kan zijn dat er over het totaal van uw inkomen te weinig loonheffing wordt ingehouden. Hierdoor moet u misschien aan het eind van het jaar belasting bijbetalen. In ons belastingstelsel betaalt u namelijk over een hoger inkomen meer belasting. Het kan dus zijn dat uw verschillende uitkeringen samen ervoor zorgen dat u in een hoger belastingtarief valt.

Hebt u meer dan één inkomen? Dan moet u na afloop van het jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen.

Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Op uw pensioen wordt een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden; de Zvw-premie. Ook op andere inkomens wordt een inkomensafhankelijke Zvw-premie ingehouden. De hoogte van de Zvw-premie hangt af van de hoogte van het betreffende inkomen en het premiepercentage. Als u meerdere inkomens heeft, is het mogelijk dat u te veel inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Iedere uitkeringsinstantie moet namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden.

De inkomensafhankelijke bijdrage geldt tot een bepaald maximumbedrag. Als uw totale inkomen boven dit bedrag uitkomt dan kan te veel Zvw-premie worden ingehouden. Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat dit voor u geldt, zorgt de Belastingdienst voor een teruggaaf. U krijgt de teruggaaf dan in het volgende kalenderjaar. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. U ontvangt ook een brief over de teruggaaf. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.