Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Belastingen 

Op uw bruto pensioenuitkering houden wij een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Loonheffing

De belastingtarieven per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 zijn de belastingtarieven aangepast. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kunt u via MijnKLMPensioen regelen. Log in op MijnKLMPensioen en geef via 'Mijn gegevens' door of u wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2019
Hebt u naast uw pensioen van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel nog een ander inkomen? En is daardoor uw totale inkomen in 2019 meer dan € 20.348,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2019 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2020.

Ontvangt u nog géén AOW?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar en 4 maanden in 2020. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2020 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2020.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 57.232,- in 2020. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is met 0,25% verlaagd

  • Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaalt u in 2020 5,45% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2019 5,70%).
  • Ontvangt u AOW, dan betaalt u in 2020 5,45% premie over zowel uw AOW-uitkering als over uw pensioenuitkering (dit was in 2019: 5,70%).

Andere inhoudingen

Premie Anw-hiaatpensioen
Als u deelneemt aan de collectieve Anw-hiaatpensioen, wordt de verschuldigde premie op uw salaris ingehouden. Na uw pensioen houden we de premie op uw pensioen in.

Contributies
Contributies voor bijvoorbeeld de personeelsvereniging van KLM, voor de vakbond of voor verenigingen voor gepensioneerden worden niet op uw pensioen ingehouden. De betaling regelt u zelf met de betreffende partij. 

Kunnen we u nog ergens mee helpen?

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage