Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf? (NAP)

Vrijwillig

U bepaalt zelf of u deelneemt aan de NAP. Elke nieuwe deelnemer aan de basisregeling van het pensioenfonds, die in dienst is gekomen op of na 1 januari 2024, kan deelnemen aan de NAP. U kunt zelf een inleg-percentage kiezen. Kijk voor de voorwaarden in het reglement. U meldt zich aan via Mijn NAP. Wilt u stoppen met deelnemen aan de NAP? Dan regelt u dit ook via Mijn NAP. Bent u eenmaal gestopt, dan kunt u niet nogmaals opnieuw deelnemen. 

Bent u vóór 1 januari 2024 in dienst gekomen van KLM/KLC, dan neemt u automatisch deel aan de NAP. Ook u kunt uw premie-inleg wijzigen en stoppen. Bent u eenmaal gestopt dan kunt u wel eenmalig opnieuw deelnemen. 

Uw inleg jaarlijks bepalen

U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven via Mijn NAP. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.

Uw NAP aan uw erfgenamen nalaten

U kunt toestemming geven om uw opgebouwde NAP uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.  

Uw NAP eerder of later laten ingaan

De normpensioendatum bij ons pensioenfonds is de 1e dag van de maand waarin u de 60-jarige leeftijd bereikt. Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit kan vanaf uw 50e of uiterlijk op het moment dat u AOW gaat ontvangen. Ook kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. Voorwaarde is wel dat uw NAP tegelijkertijd ingaat met uw pensioen uit de basisregeling. Vraag zes maanden voor de gewenste ingangsdatum uw pensioen aan en bespreek dit met KLM/KLC.

Drie uitkeringen

Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u kiezen uit drie uitkeringen:

  • Levenslang een maandelijkse uitkering, tot uw overlijden
  • Of tijdelijk een maandelijkse uitkering, tot u AOW gaat ontvangen
  • Of in één keer