Nieuws

Aanpassingen premies en omrekenfactoren

21 december 2016

Premies partnerverzekering aangepast
Per 1 januari 2017 zijn de premies voor het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaat pensioen verhoogd. De premie voor het facultatief partnerpensioen bedraagt in 2017 1,7% van de netto pensioengrondslag (was 1,6% in 2016). De premie voor het Anw-hiaat pensioen bedraagt in 2017 €20,00 per maand (was €18,90 in 2016).

Omrekenfactoren voor keuzemogelijkheden en afkoop wijzigen
Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze – anders dan de standaardkeuze uit het reglement – gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren die gebaseerd zijn op onder meer rentestand en levensverwachting. Per 1 juli 2017 wijzigen de factoren. Vanaf 1 februari 2017 houdt de pensioenplanner rekening met deze nieuwe factoren. 

Ook de tarieven voor afkoop van kleine pensioenen zijn aangepast. Wanneer u uit dienst gaat bij KLM kunt u hiermee te maken krijgen. Wanneer een pensioen kleiner is dan € 465,94 (2016) per jaar, wordt het pensioen afgekocht door het pensioenfonds, tenzij u op dat moment kiest voor waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds.