Pensioen 123 Laag 2

Indexatie (Eindloon)

Indexatie

Wij proberen uw pensioen in de basisregeling en in de Netto Aanvullende Pensioenregeling elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM (voor actieve deelnemers, ook KLC-ers) of met de stijging van de prijzen (voor pensioengerechtigden en ex-deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. 

Hoeveel verhoging is mogelijk?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Of dit kan, hangt af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel. 

  • Bouwt u nog pensioen op bij ons? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de algemene loonronde van KLM Cabinepersoneel. Dit geldt ook voor deelnemers die werkzaam zijn bij KLC.
  • Bent u uit dienst gegaan of ontvangt u al pensioen? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen (de prijsindex van de afgelopen 12 maanden, eindigend op 31 oktober van het laatste jaar). 

Wanneer kunnen we verhogen?

Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

 
Beleidsdekkingsgraad Indexatie      
Lager dan 110% Geen indexatie toegestaan
Tussen de 110% en 147,0%* Gedeeltelijke indexatie mogelijk
Boven de 147,0%* Volledige indexatie mogelijk

* Deze stand (per 31 oktober 2023) is afhankelijk van de marktomstandigheden (met name de marktrente). Deze kan wijzigen. 

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig indexeren. Soms is het beter wat minder verhoging toe te passen, zodat we de pensioenen in de komende jaren ook kunnen verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

Verhoging in de afgelopen jaren

Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan iets minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan verhogen we het pensioen wel. Soms kunnen we dan een extra verhoging doorvoeren.

We hebben de afgelopen jaren de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk verhoogd. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling. Uw pensioen is minder waard geworden. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling.

U bouwt bij ons nog pensioen op

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Loonronde KLM Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
01-01-2010 1,19% 1,25% 1,25% 0,00%
01-01-2011 1,27% 0,00% 0,00% 0,00%
01-01-2012 2,34% 3,03% 0,00% 3,03%
01-01-2013 2,45% 0,00% 0,00% 3,03%
01-01-2014 2,51% 0,00% 0,00% 3,03%
01-01-2015 0,98% 0,00% 0,11% 2,92%
01-01-2016 0,65% 0,00% 0,00% 2,92%
01-01-2017 0,32% 0,00% 0,00% 2,92%
01-01-2018 1,38% 1,50%* 0,34%* 4,11%
01-01-2019 1,71% 1,50% 0,62% 5,02%
01-01-2020 2,63% 3,02% 0,00% 8,19%
01-01-2021 1,27% 0,00% 0,00% 8,19%
01-01-2022 2,68% 0,00% 0,00% 8,19%
01-01-2023 10,00% 9,31% 5,63% 11,96%

 

U bent uit dienst of ontvangt al pensioen

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Prijsindex

(**)

Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
01-01-2010 1,19% 0,40% 0,40% 0,00%
01-01-2011 1,27% 1,40% 1,40% 0,00%
01-01-2012 2,34% 2,30% 0,00% 2,30%
01-01-2013 2,45% 2,00% 0,00% 4,35%
01-01-2014 2,51% 0,90% 0,43% 4,84%
01-01-2015 0,98% 0,70% 0,68% 4,86%
01-01-2016 0,65% 0,40% 0,00% 5,28%
01-01-2017 0,32% 0,40% 0,00% 5,70%
01-01-2018 1,38% 1,30% 0,30% 6,75%
01-01-2019 1,71% 2,10% 0,87% 8,05%
01-01-2020 2,63% 2,70% 0,00% 10,97%
01-01-2021 1,27% 1,20% 0,00% 12,30%
01-01-2022 (***) 2,68% 3,40% 3,40% 12,30%
01-01-2023 10,00% 14,30% 8,65% 18,14%

* CBS prijsindexcijfer is berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.

** De niet-afgeleide consumentenprijsindex is berekend over de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex). Dit is de prijsindex, waarbij ook de stijging van belastingtarieven (bijv. BTW en accijns op tabak) is meegenomen. 

*** In oktober 2022 is er op basis van tijdelijke wetgeving extra geïndexeerd. Hier leest u de toelichting over de extra indexatie van 2022. 

Tot 1 januari 2017 werden deelnemers in oudere reglementen (ouder dan 2008) anders geïndexeerd. Lees meer.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren

Op basis van de financiële situatie van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel per 30 november 2022 en de toepasselijke indexatiemaatstaf heeft het bestuur besloten om de opgebouwde pensioenen (basis en NAP) van actieve deelnemers per 1 januari 2023 te verhogen. De opgebouwde pensioenen (basis en NAP) van de gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen (basis en NAP) worden ook geïndexeerd.

Hier leest u het indexatiebesluit 2023. 

Verwachting voor de komende jaren
De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar kunnen verhogen is toegenomen maar de kans op volledige indexatie is klein en blijft onzeker. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar niet uitgesloten.