Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen? (Eindloon)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast (Eindloon)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het opbouwpercentage van 1,17% staat niet vast. Als de premie van de werkgever in een jaar niet voldoende is om 1,17% op te bouwen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.

Indexatie (Eindloon)

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM.* Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie  

Stijging 
KLM-lonen*

Stijging prijzen**
01-01-2022   0,00%             0,00% 2,68%
01-01-2021   0,00%             0,00% 1,27%
01-01-2021   0,00%              3,02% 2,63%

* Dit geldt ook voor deelnemers die werkzaam zijn bij KLC

**Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Korten (Eindloon)

Omdat we een tekort hebben, hebben we een herstelplan. We nemen – indien nodig – een of meerdere maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen
  • De premie gaat omhoog
  • Uw pensioen gaat omlaag omdat we uw pensioen moeten korten. We doen dit alleen in het uiterste geval