Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Verhoging pensioenen in oude reglementen

Ontvangt u een pensioenuitkering of hebt u pensioen opgebouwd op basis van een oud reglement? Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop uw pensioen tot 2017 werd verhoogd. Sinds 1 januari 2017 wordt uw pensioen voorwaardelijk geïndexeerd op basis van de niet-afgeleide consumentenprijsindex*. 

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u aan welk reglement u deelneemt.

*Dit is de prijsindex waarbij ook de stijging van belastingtarieven (bijv. BTW en accijns op tabak) is meegenomen.

Bestuur bepaalt of en hoeveel uw pensioen verhoogd wordt

Het bestuur beslist jaarlijks of de pensioenen worden verhoogd. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Door nieuwe wetgeving per 2015 gelden strengere regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst (volledig) kan indexeren.

Reglement 2006 A/B en 2004
Voor gepensioneerden en ex-deelnemers werden de pensioenen voorwaardelijk verhoogd met de afgeleide prijsindex. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

 

  Verhoging pensioen Geambieerde prijsindex Stijging van de prijzen*
2016 0,00% 0,40% 0,65%
2015 0,68% 0,70% 0,98%
2014 0,43% 0,90% 2,51%
2013 0,00% 2,00% 2,45%
2012 0,00% 2,30% 2,34%
2011 1,40% 1,40% 1,27%
2010 0,40% 0,40% 1,19%
2009 2,50% 2,50% 2,49%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Reglement 1998 - voor gepensioneerden en ex-deelnemers tot 65 jaar

De pensioenuitkeringen van deelnemers uit reglement 1998 werden tot 1 januari 2017 geïndexeerd met de algemene loonronde bij KLM. Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

 

  Verhoging pensioen Stijging KLM/KLC lonen Stijging van de prijzen*
2016 0,00% 0,00% 0,65%
2015 0,00% 0,00% 0,98%
2014 0,00% 0,00% 2,51%
2013 0,00% 0,00% 2,45%
2012 0,00% 3,03% 2,34%
2011 0,00% 0,00% 1,27%
2010 1,25% 1,25% 1,19%
2009 3,02% 3,02% 2,49%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Reglement 1998 - voor gepensioneerden vanaf 65 jaar
Bent u 65 jaar of ouder? Dan werd uw pensioenuitkering geïndexeerd met de prijsindex, maar maximaal met de algemene loonronde van KLM. Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

 

  Verhoging pensioen Geambieerde prijsindex Stijging van de prijzen*
2016 0,00% 0,00% 0,65%
2015 0,68% 0,00% 0,98%
2014 0,00% 0,00% 2,51%
2013 0,00% 0,00% 2,45%
2012 0,00% 2,30% 2,34%
2011 0,00% 0,00% 1,27%
2010 0,40% 0,40% 1,19%
2009 2,50% 2,50% 2,49%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Reglement 1997
De pensioenen van deelnemers uit reglement 1977 werden t/m 1 januari 2017 geïndexeerd met de algemene loonronde bij KLM. Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt

  Verhoging pensioen Stijging KLM/KLC lonen Stijging van de prijzen*
2016 0,00% 0,00% 0,65%
2015 0,68% 0,00% 0,98%
2014 0,00% 0,00% 2,51%
2013 0,00% 0,00% 2,45%
2012 0,00% 3,03% 2,34%
2011 0,00% 0,00% 1,27%
2010 1,25% 1,25% 1,19%
2009 3,02% 3,02% 2,49%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage