Beleid

Het pensioenfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de KLM, de werknemers en de pensioengerechtigden. Samen streven we naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenregeling, zoals in het arbeidsvoorwaardelijke overleg is overeengekomen. 

Beleid

Op de volgende pagina’s leest u meer over het beleid van het pensioenfonds: