Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij?

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen.

Ons stembeleid en stemgedrag

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. In samenwerking met Blue Sky Group hebben wij ons eigen stembeleid ontwikkeld als onderdeel van ons ESG-beleid. Bekijk hier ons stembeleid. 

Bekijk in ons stemdashboard ons stemgedrag. Bekijk in de kwartaalrapportages (.pdf) hieronder hoe wij tot nu toe gestemd hebben. 

Stemdashboard
  • Op dit moment voeren wij geen dialoog met bedrijven die minder goed scoren op duurzaamheid. Wij zien betere kansen in impact maken door te focussen op bedrijven die wel goed scoren op duurzaamheid. Wij vinden ook dat dialoog voeren in vergelijking met andere instrumenten minder effectief is. Eventuele nieuwe inzichten kunnen aanleiding zijn om dialoog voeren te heroverwegen.

Bijlage Grootte
674.43 kB