Toelichting op financiële positie 

Eind januari 2024

  • Vermogen: We hebben € 3,87 miljard in kas. 
  • Verplichtingen: Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is € 3,16 miljard.
  • Actuele dekkingsgraad: De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 122,4%. 
  • Beleidsdekkingsgraad: De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 125,4%. 

Verplicht extra buffer opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dus zowel het basispensioen als pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 23,4% (januari 2024) meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus een buffer van 23,4% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Bij een buffer van 23,4% is een beleidsdekkingsgraad van 123,4% nodig. Eind januari 2024 was de beleidsdekkingsgraad 125,4%.

Het pensioenfonds is uit herstel
Eind maart 2022 diende het pensioenfonds nog een geactualiseerd herstelplan in bij De Nederlandsche Bank om te laten zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer over voldoende financiële buffers zou kunnen beschikken. De financiële positie van het pensioenfonds is inmiddels dusdanig verbeterd dat het pensioenfonds per 31 december 2022 weer voldoende buffers heeft. Het pensioenfonds is hiermee uit herstel.

Veelgestelde vragen

Als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kwartaal onder de vereiste dekkingsgraad komt, dan moet het pensioenfonds binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In een herstelplan staat hoe het pensioenfonds verwacht in een periode van 10 jaar weer over voldoende financiële reserves te beschikken. 

Nee. Doordat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is het fonds per eind december 2022 uit herstel.