Toelichting op financiele positie 

Eind juni 2022

  • Vermogen: We hebben € 3,66 miljard in kas. 
  • Verplichtingen: Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is € 2,88 miljard.
  • Actuele dekkingsgraad: De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 127,2%. 
  • Beleidsdekkingsgraad: De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 119,6%. 

Verplicht extra buffer opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dus zowel het basispensioen als pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 21,9% (juni 2022) meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus een buffer van 21,9% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Bij een buffer van 21,9% is een beleidsdekkingsgraad van 121,9% nodig. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 119,6%. 

Herstelplan
Het pensioenfonds heeft eind maart 2022 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank om te laten zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. Aan de hand van de financiële positie per 31 december van elk jaar wordt bekeken of het fonds op tijd herstelt en wordt als dat nodig is een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank DNB).