Pensioen 123 Laag 2

Als u van baan verandert (Eindloon)

Uw pensioen meenemen of laten staan?

Als u van baan verandert kunt u uw pensioen meestal meenemen naar een andere pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Als u niets doet, blijft uw pensioen bij ons staan.

Waardeoverdracht

Zelf kiezen voor waardeoverdracht als uw pensioen hoger is dan € 592,51 per jaar 

Wanneer uw pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar, dan kunt u zelf kiezen of u uw pensioen overdraagt naar een nieuwe pensioenuitvoerder of dat u uw pensioen laat staan bij ons pensioenfonds. Ga naar www.mijnwaardeoverdracht.nl om uw waardeoverdracht direct online te regelen.

Hulp bij uw keuze voor waardeoverdracht 

Automatische waardeoverdracht bij pensioen minder dan € 592,51 per jaar

Wanneer uw pensioen lager is dan € 592,51 bruto per jaar wordt uw pensioen vanuit het KLM-Cabinefonds automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt vanzelf bericht wanneer uw pensioen is overgedragen. Hebt u geen nieuwe uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. Pensioen van minder dan € 2,- vervalt.

 

Doet u niets dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het KLM-Cabinefonds staan

Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds dan blijft uw opgebouwde pensioen bij ons staan.

  • U krijgt uw pensioen maandelijks uitgekeerd vanaf uw pensioendatum.
  • Was u verzekerd voor het facultatief partnerpensioen (FFP) en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat.
  • Er wordt bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP.
  • U kunt geen nieuwe partner meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan. 
  • Op het moment dat u overlijdt ontvangen uw kinderen (ook nadat u uit dienst bent) wezenpensioen. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen.
  • Ook uw deelname aan de NAP wordt stop gezet. Uw opgebouwde NAP blijft bij ons staan als u niets doet.
  • U kunt toestemming geven om uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum na te laten aan uw erfgenamen. Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat.

U kunt uw NAP niet meenemen

De NAP is een netto (aanvullende) regeling speciaal voor KLM-Cabinepersoneel en is bij andere pensioenuitvoerders niet bekend. Als u van baan verandert, kunt u uw opgebouwde NAP niet meenemen. Uw NAP blijft bij ons fonds staan. U kunt er ook voor kiezen uw NAP af te kopen.

Kleine NAP aanspraken (in 2024 minder dan € 592,51 per jaar en hoger dan € 2,-) worden automatisch afgekocht wanneer u uit dienst gaat. Hele kleine NAP aanspraken (lager dan  €2,-) komen te vervallen.

Veelgestelde vragen

Als u uit dienst gaat bij KLM bouwt u geen ouderdomspensioen (en eventueel NAP) meer op. Eventuele vrijwillige partnerpensioenverzekeringen (FPP en/of Anw-hiaatpensioen) worden stopgezet. Uw pensioen blijft staan bij het pensioenfonds tot u met pensioen gaat. U kunt uw ouderdomspensioen ook meenemen naar (de pensioenuitvoerder van) een nieuwe werkgever. Er wordt vervolgens bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP. Lees meer over het omruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen.

U kunt uw waardeoverdracht online regelen via www.mijnwaardeoverdracht.nl of u kunt het aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Voor de NAP geldt dit niet. De NAP is een netto pensioen die niet bekend is bij andere pensioenfondsen. De NAP kunt u niet overdragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.

 

Uw verzekering van het facultatief partnerpensioen (FPP) stopt vanaf dat moment ook.

Er wordt vervolgens bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP. Lees meer over het omruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen.

De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt ook op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen. Als uw partner nog geen AOW ontvangt op het moment dat u overlijdt en uw partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de overheid, dan heeft uw partner een Anw-hiaat.

U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij vooraf uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming ook staan als u uit dienst gaat en uw NAP-aanspraken bij het pensioenfonds blijven staan. Uw NAP gaat naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

U kunt uw waardeoverdracht online regelen via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. 

                                                               

U ontvangt ieder jaar het Uniform Pensioenoverzicht met daarop uw opgebouwde pensioen. Deze vindt u in Mijn Documenten.

U kunt zich ook bij Mijn gegevens in MijnKLMPensioen aanmelden voor de nieuwsbrief van het pensioenfonds om zo op de hoogte te blijven van nieuws rondom uw pensioen.

 

Als u uit dienst gaat verhogen wij uw pensioen met de stijging van de prijzen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Wij hebben voor u een handige checklist om pensioenregelingen te vergelijken.