Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Als u werkloos wordt (Eindloon)

Print deze pagina

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door KLM/KLC.

U betaalt dan ook geen premie meer. Uw opgebouwde pensioen blijft bij het fonds staan. Het wordt dan aan u uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt. Als u weer aan het werk gaat, kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Zodra u uit dienst gaat zetten we automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. Uw partner ontvangt het partnerpensioen als u overlijdt. Hebben u en uw partner hier samen van afgezien? Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner. Hebt u op het moment dat u uit dienst gaat geen partner? Dan zetten wij uw ouderdomspensioen niet om in partnerpensioen en ontvangt u bij pensionering uw volledige ouderdomspensioen.

Gaat u uit dienst en kiest u ervoor om uw opgebouwde pensioen bij ons pensioenfonds te laten staan?
Dan blijft er ook een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Kinderen die zijn geboren nadat u uit dienst bent getreden hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27ste recht hebben op wezenpensioen.

 

Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (prijsindex). Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage