Nieuws

24 december 2015

Nieuws

In- en afkoopfactoren NAP aangepast

De Belastingdienst heeft opnieuw bepaald dat de in- en afkoopfactoren voor de NAP-regeling moeten worden aangepast. Per leeftijd stelt het bestuur jaarlijks/periodiek de zogenaamde ‘inkooptarieven’ voor de NAP vast.
24 december 2015

Nieuws

AOW-gat? Opnieuw pensioenvariatie kiezen

In de zomer heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Dit kan zorgen voor een (nieuw) AOW-gat bij gepensioneerden.
24 december 2015

Nieuws

Wijziging in de NAP

Het pensioenfonds betaalt bij arbeidsongeschiktheid de NAP-premie door. Bij opnieuw deelnemen aan de NAP kon daarom om een medische verklaring worden gevraagd. Per 1 januari is dit niet meer het geval en geldt een nieuwe voorwaarde.
23 december 2015

Nieuws

Pensioenplanner geupdate

De pensioenplanner in MijnKLMPensioen is geupdate.
18 december 2015

Nieuws

Nieuwe tarieven premie Anw-hiaat & facultatief partnerpensioen

De premies voor het facultatief Partnerpensioen (FPP) en het ANW-hiaat pensioen zijn met ingang van 1 januari 2016 verhoogd.
18 december 2015

Nieuws

Wijziging in belastingtarieven

De belastingtarieven veranderen elk jaar. Aan de hand van deze tarieven berekent het pensioenfonds de bedragen die op uw pensioenuitkering worden ingehouden.
16 december 2015

Nieuws

Indexatiebesluit 2016

Op 3 december 2015 heeft het bestuur van het pensioenfonds een besluit genomen over de indexatie van de pensioenen en pensioenaanspraken in 2016.
10 december 2015

Nieuws

Dekkingsgraad november 2015

De beleidsdekkingsgraad van het KLM-Cabinefonds is per eind november 2015 109,1% (gemiddelde van december 2014 tot en met november 2015).
4 december 2015

Nieuws

Terugdraaien DBC-regeling

KLM en de werknemersorganisaties hebben nog geen afspraken gemaakt over een toekomstbestendige pensioenregeling per 2016. Hierdoor gaat ook de voorgenomen compensatieregeling, de zogenaamde DBC-regeling, niet door. Met deze regeling wilden KLM en de werknemersorganisaties de verlaagde pensioenopbouw per 2015 deels compenseren. KLM heeft alle werknemers hierover geïnformeerd via KLM4U en de salarisstrook. Op de salarisstrook was namelijk al voorgesorteerd op deze regeling, dit is in november vervolgens gecorrigeerd. Het pensioenfonds blijft de huidige pensioenregeling uitvoeren zolang er geen a...
9 november 2015

Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2015

De beleidsdekkingsgraad van het KLM-Cabinefonds is per eind oktober 2015 110,0% (gemiddelde van november 2014 tot en met oktober 2015).