Nieuws

Terugdraaien DBC-regeling

4 december 2015

KLM en de werknemersorganisaties hebben nog geen afspraken gemaakt over een toekomstbestendige pensioenregeling per 2016. Hierdoor gaat ook de voorgenomen compensatieregeling, de zogenaamde DBC-regeling, niet door. Met deze regeling wilden KLM en de werknemersorganisaties de verlaagde pensioenopbouw per 2015 deels compenseren. KLM heeft alle werknemers hierover geïnformeerd via KLM4U en de salarisstrook. Op de salarisstrook was namelijk al voorgesorteerd op deze regeling, dit is in november vervolgens gecorrigeerd. Het pensioenfonds blijft de huidige pensioenregeling uitvoeren zolang er geen andere afspraken worden gemaakt. Voor eventuele vragen over de pensioenafspraken kunt u terecht bij HR KLM of de werknemersorganisaties.