Nieuws

Pensioenplanner geupdate

23 december 2015

De pensioenplanner in MijnKLMPensioen is geupdate. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is nu zichtbaar in de pensioenplanner.
  • De pensioenplanner toont nu weer naast bruto indicaties ook de netto bedragen bij deelnemers die tussen hun 65ste ¬†en 67ste AOW gaan ontvangen.
  • De nieuwe jaarcijfers van 2016 zijn in de pensioenplanner verwerkt.

De pensioenplanner 

Via de pensioenplanner in MijnKLMPensioen kunt u bekijken hoe uw pensioen precies is opgebouwd. Ook kunt u zien wat de gevolgen zijn van life events op uw pensioen, zoals bijvoorbeeld deeltijdwerken of scheiden. Op de planner vindt u:

  • uw persoonlijke gegevens en die van uw eventuele partner inzien
  • het bedrag dat u krijgt als u met pensioen gaat
  • het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden
  • het bedrag dat u krijgt als u arbeidsongeschikt raakt
  • uw keuzemogelijkheden met betrekking tot uw pensioen