Nieuws

Indexatiebesluit 2016

16 december 2015

Op 3 december 2015 heeft het bestuur van het pensioenfonds een besluit genomen over de indexatie van de pensioenen en pensioenaanspraken in 2016. Dit indexatiebesluit is genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad en de financiële positie van het pensioenfonds. Daarbij worden de wettelijke regels voor toekomstenbestendige indexatie gevolgd.

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden geïndexeerd met de loonronde bij KLM. De aanspraken van actieve deelnemers worden per 1 januari 2016 niet verhoogd omdat er in de periode van 2 januari 2015 tot en met 1 januari 2016 geen algemene loonronde bij KLM is.

Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers geldt dat de pensioenuitkeringen voorwaardelijk worden geïndexeerd met de prijsindex (2016: 0,4%). Op basis van de financiële positie per eind november 2015 worden de pensioenuitkeringen per 1 januari 2016 niet verhoogd. Wat dit voor uw pensioenuitkering betekent ziet u in uw pensioenspecificatie die u eind januari ontvangt. Ook de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen deelnemers worden niet geïndexeerd. 

Voor deelnemers aan de reglementen 1977 en 1998 is het indexatiebeleid als gevolg van de nieuwe financiële spelregels aangepast. De pensioenuitkeringen van deelnemers uit reglement 1977 worden voortaan geïndexeerd met maximaal de algemene loonronde bij KLM. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer geldt hetzelfde voor de pensioenuitkeringen van deelnemers uit reglement 1998. Alleen als u 65 jaar of ouder bent wordt uw pensioenuitkering geïndexeerd met de prijsindex, maar maximaal met de algemene loonronde van KLM. Deelnemers ontvangen hierover ook persoonlijk bericht.

Het bestuur beslist jaarlijks of de pensioenen worden geïndexeerd. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend. Gezien de strengere regels voor indexatie en de huidige marktontwikkeling is de kans op (inhaal)indexatie in de nabije toekomst gering. Uiteraard houdt het fonds bij dergelijke beslissingen ook rekening met de toekomst, zodat het fonds ook op de lange termijn een goede financiële positie behoudt.

 

Toeslagreserve

Het pensioenfonds kent een Toeslagreserve. Dit is een potje van waaruit indexatieachterstand wordt gerepareerd als er in het verleden onvoldoende middelen waren om indexatie te verlenen. Dit heet inhaalindexatie. Besloten is dat deze reserve niet zal worden aangewend voor het verlenen van inhaalindexatie totdat er duidelijkheid vanuit het arbeidsvoorwaardelijk overleg komt over hoe om te gaan met deze reserve.