Nieuws

In- en afkoopfactoren NAP aangepast

24 december 2015

De Belastingdienst heeft opnieuw bepaald dat de in- en afkoopfactoren voor de NAP-regeling moeten worden aangepast. Per leeftijd stelt het bestuur jaarlijks/periodiek de zogenaamde ‘inkooptarieven’ voor de NAP vast.

De hoogte van de inkooptarieven is onder andere afhankelijk van leeftijd, de levensverwachting, de rekenrente en de premie die nodig is voor het herstel van de financiële positie van het fonds. Van de premie die u betaalt voor de NAP koopt het pensioenfonds namelijk direct een levenslang ouderdomspensioen in vanaf uw 60e jaar. 

Door het vrijwillige karakter van de NAP-regeling per 1 januari 2015 en de mogelijkheid tot afkoop van de NAP waren in april de in- en afkooptarieven van de NAP aangepast. De in- en afkoopfactoren worden nu opnieuw aangepast omdat er nu ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot uitgestelde afkoop (in geval van overlijden). De actuele NAP in- en afkooptarieven vindt u in de bijlage van het NAP-reglement op de website.