Nieuws

Extra indexatie mogelijk in 2022 voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers

7 oktober 2022

Eind juli hebt u kunnen lezen dat, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, de regels voor indexatie per 1 juli 2022 zijn verruimd. Wij zijn blij te kunnen melden dat de pensioenen voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 extra worden geïndexeerd.

Wat is indexatie?

Het pensioenfonds mag de pensioenen verhogen als de financiële positie daarvoor ruimte biedt. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel indexatie. Dit gebeurt normaal gesproken één keer per jaar, per 1 januari.

Voor wie geldt de extra indexatie per 1 januari 2022?

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (ex-deelnemers van het pensioenfonds) komen voor deze extra indexatie per 1 januari 2022 in aanmerking.

Voor wie geldt de extra indexatie per 1 januari 2022 niet?

Bouwt u momenteel nog pensioen op? Dan geldt de extra indexatie helaas niet voor u. Bij indexatie van uw pensioen geldt de algemene loonverhoging van KLM als maatstaf. In 2021 is binnen KLM helaas geen algemene loonsverhoging uitgekeerd, waardoor de indexatie per 1 januari 2022 0% was. Hier kunt u meer lezen.

Waarom is er extra indexatie mogelijk per 1 januari 2022?

Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, zijn door de overheid voor 2022 de regels voor indexatie verruimd. Door de versterkte financiële positie kan het pensioenfonds, op basis van deze nieuwe regels, naast de reguliere indexatie van 1 januari 2022 extra indexatie toekennen.

Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo mogen wij niet meer indexatie toekennen dan het pensioenreglement jaarlijks toelaat. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het arbeidsvoorwaardelijk overleg richting het pensioenfonds moet aangeven dat zij overweegt om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige pensioenregeling straks mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling die gaat gelden onder het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we ook wel ‘invaren’. Het arbeidsvoorwaardelijk overleg, bestaande uit: KLM, VNC en FNV Cabine, heeft hier de afgelopen tijd zorgvuldig naar gekeken en aan het fonds bevestigd dat invaren niet op voorhand wordt uitgesloten. Hierdoor is het voor het fonds mogelijk geworden om de indexatie per 1 januari 2022 aan te passen naar het niveau dat per 1 januari 2022 maximaal mocht worden toegekend.

Let op, het arbeidsvoorwaardelijk overleg kan op een later moment beslissen dat er toch niet tot ‘invaren’ wordt overgegaan. Mocht dit worden besloten, dan heeft dat geen invloed op de extra indexatie per 1 januari 2022, deze verhoging blijft bestaan.

Hoe hoog is de extra indexatie per 1 januari 2022?

De pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 extra verhoogd met 3,09%, waardoor de totale verhoging van het pensioen per 1 januari 2022 op 3,4% uitkomt. Het streven is dat pensioengerechtigden en gewezen deelnemers de nabetaling van het pensioen ontvangen in oktober.

We houden u op de hoogte

We houden u via onze website en onze digitale nieuwsbrief NWSflits op de hoogte. Bent u nog geen abonnee van NWSflits? Meldt u dan aan via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.

Over de nieuwe pensioenregeling

De verruiming van de indexatieregels heeft te maken met de invoering van de nieuwe Pensioenwet. De nieuwe wet, met daarin de pensioenregels die in de toekomst gaan gelden, gaat naar verwachting in per 1 juli 2023. Naar aanleiding hiervan zijn sociale partners met elkaar in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingevoerd zijn.