Nieuws

Q&A NAP keuzemoment 15 oktober 2022

6 oktober 2022

Op Prinsjesdag is verteld dat er mogelijk nieuwe belastingwetgeving komt met betrekking tot vermogen, beleggingen en sparen (box 3). Mogelijk wordt daardoor de fiscale behandeling van de NAP ook anders. Dit heeft mogelijk impact op uw fiscale situatie, maar dat hoeft niet. Dat hangt namelijk helemaal af van uw persoonlijke situatie. Wij begrijpen dat u vragen hebt hierover. Met behulp van de volgende Q&A willen wij u zo veel mogelijk helderheid geven. Al kunnen wij helaas niet alle vragen beantwoorden.  

Let op, de deadline voor het doorgeven van uw NAP-keuze is inmiddels verstreken. Het invullen en insturen van het formulier is dan ook niet meer mogelijk. 

Verandert er iets aan de NAP-regeling door de wetsvoorstellen?
Nee, aan de NAP-regeling zelf wijzigt niets. De belastingwetgeving opgelegd door de Overheid wijzigt.

Hoe zeker is het dat de wetsvoorstellen van kracht gaan zijn?
Dat weten wij helaas niet, dat is aan de Overheid. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit vermelden op onze website.

Heeft de nieuwe belastingwetgeving effect op mijn fiscale situatie?
Of deelname aan de NAP voor u tot een betere of slechtere fiscale positie leidt, hangt af van meerdere individuele omstandigheden. Uw vermogen bestaat namelijk uit meerdere onderdelen en niet alleen uit de fiscale waarde van de NAP. En of uw vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Helaas kunnen wij u hier niet mee helpen en/of over adviseren. U kunt het beste contact opnemen met een Belastingadviseur of bellen met de Belastingtelefoon. Ook vindt u op de website van de Belastingdienst meer informatie over de hoogte van het heffingsvrije vermogen.

Is het nodig voor mij om te stoppen met de NAP?
Of het voor u goed is om te stoppen met de NAP is een persoonlijke keuze. De fiscale behandeling van de NAP is in feite één van de aspecten van de NAP die uw keuze voor de NAP kunnen beïnvloeden.

Hoe belangrijk is de deadline van 15 oktober 2022?
Wanneer u vóór 15 oktober 2022 doorgeeft dat u wilt afkopen, dan wordt uw NAP afgekocht eind januari 2023. Deze wijziging heeft dus pas invloed op de belastingaangifte over 2024. Want de belastingdienst kijkt altijd naar de peildatum van 1 januari. U kunt dus ook wat meer de tijd nemen en het keuzemoment van 1 juli 2023 (deadline 1 april 2023) afwachten om uw keuze te maken. Fiscaal maakt dit geen verschil.

Het is 1 oktober 2022 geweest, ben ik nu te laat met het doorgeven van mijn keuze?
Nee, dat bent u niet. Wij begrijpen dat de aangekondigde wetsvoorstellen op Prinsjesdag van invloed kunnen zijn op uw NAP-keuze. Het bestuur van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft dan ook de deadline verplaatst naar 15 oktober 2022 vanwege deze bijzondere omstandigheden.

Hoe geef ik mijn keuze na 1 oktober 2022 door?
U geeft uw keuze na 1 oktober 2022 niet meer door via de planner, maar via een speciaal daarvoor bestemd formulier. Wilt u de NAP beëindigen? Of wijzigen? Dan kunt u onderaan de pagina het formulier downloaden. 

U kunt het ingevulde formulier opsturen via ‘Documenten uploaden’ in MijnKLMPensioen. Of u kunt het formulier invullen en ondertekenen, waarna u het per post kunt opsturen naar:
Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
Antwoordnummer 668
1180 WB Amstelveen

Ik heb gekozen om af te kopen, maar ik wil dit terugdraaien. Kan dat?
Ja, als u het afkopen wilt terugdraaien kan dat. U ontvangt in de loop van oktober een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u dit formulier niet invult en niet retour stuurt, dan vindt er ook geen afkoop plaats.

Welke NAP keuzes heb ik?
U kunt verschillende keuzes maken:

  1. U kunt ervoor kiezen om niets te wijzigen.
  2. U kunt de hoogte van uw NAP-inleg wijzigen.
  3. U kunt stoppen met inleggen, maar de NAP verder laten staan tot uw pensioendatum.
  4. U kunt uw NAP afkopen.

Wanneer ontvang ik de fiscale opgave van mijn NAP vermogen?
U doet jaarlijks aangifte over de fiscale waarde van uw NAP. Eind februari 2023 krijgt iedereen die op peildatum 1 januari 2022 NAP-aanspraken had een fiscale opgave NAP. Daarmee doet u aangifte over belastingjaar 2022.

Op welke wijze wordt de waarde van de NAP over het jaar 2022 in de heffing van box 3 betrokken?
De aangifte inkomstenbelasting 2022 doet u in 2023. Voor deze aangifte geeft u de fiscale waarde van de NAP per 1 januari 2022 op in box 3. U ontvangt deze waarde van ons in februari 2023.

Is de NAP een spaarproduct?
Nee, de NAP is geen spaarproduct maar een pensioenproduct. Via de NAP hebt u de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen.

Is er een rekenvoorbeeld?
De wijzigingen hebben per individu verschillende gevolgen. Daardoor is het niet mogelijk om goede rekenvoorbeelden te geven. Op de site van de Belastingdienst is een rekentool opgenomen, waarmee berekend kan worden wat de effecten zijn van de box 3-maatregelen. Met de tool kan nu nog alleen over de jaren 2017 tot en met 2021 worden gerekend. Toch geeft de tool al inzicht over de nieuwe box 3-systematiek. Maakt u gebruik van de tool, vul dan de waarde van de NAP-aanspraken in het vakje ‘Rechten op periodieke uitkeringen’.