Nieuws

Indexatiebesluit 2022

21 december 2021

Jaarlijks proberen wij uw pensioen mee te laten groeien:

  • met de loonrondes bij KLM/KLC voor actieve deelnemers van het fonds.
  • met de stijging van de prijzen voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van het fonds.

Dit doen we om uw pensioen zijn waarde te laten houden.

Op basis van de financiële situatie van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel per 30 november 2021 en de toepasselijke indexatiemaatstaf (zie hierna) heeft het bestuur besloten om de opgebouwde pensioenen (basis en NAP) van actieve deelnemers per 1 januari 2022 niet te verhogen. De opgebouwde pensioenen (basis en NAP) van de gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen (basis en NAP) worden gedeeltelijk geïndexeerd.

Wat betekent dat voor u?

  • Werkt u bij KLM of KLC en bouwt u pensioen op?
    Uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2022 niet verhoogd.
  • Bent u met pensioen of werkt u niet meer bij KLM of KLC?
    Uw pensioenuitkering of uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 0,31% (9,12% van 3,4%). Deze aanpassing wordt begin februari 2022 verwerkt in MijnKLMPensioen.

Hoeveel uw pensioen verhoogd kan worden, hangt af van de regels die daarvoor gelden

Volgens wettelijke regels mag het pensioenfonds uw pensioen pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad van het fonds 110% is of hoger én er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. Daarnaast geldt:

  • Voor de indexatie van het pensioen van deelnemers die nog pensioen opbouwen (actieve deelnemers), volgen wij de stijging van de KLM/KLC-lonen. Dit betekent dat voor deze groep deelnemers de loonontwikkeling de maatstaf is voor de indexatie. De maatstaf is het percentage van de algemene loonronde van 2 januari 2021 tot en met 1 januari 2022 volgens de cao KLM-Cabinepersoneel. Deze loonronde was in deze periode 0%. Daarom hebt u per 1 januari 2022 helaas geen recht op indexatie.
  • Voor de pensioenen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers van het fonds volgen wij de stijging van de prijzen. Dit betekent dat voor deze groep de prijsontwikkeling de maatstaf is voor indexatie. De maatstaf is de prijsindex over de periode van 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021. Deze periode was dat 3,4%. De beleidsdekkingsgraad was eind november 111,1%. Op basis van deze hoogte is er ruimte om 9,12% van de maatstaf te indexeren.

Achterstand in indexatie

De afgelopen jaren is er niet of gedeeltelijk geïndexeerd. Dit betekent dat uw pensioen niet (volledig) meegroeit met de stijging van de prijzen of uw salaris, waardoor u uiteindelijk voor hetzelfde geld minder kunt kopen. In een tabel op de website houden we bij hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling. Soms kunnen we een extra verhoging doorvoeren om de achterstand in te halen. Helaas is dat dit jaar niet het geval.

Wijziging regelgeving voor indexeren zomer 2022

Het ministerie van SZW heeft toegezegd een voorstel te doen voor een wijziging in de regelgeving voor indexeren. Naar verwachting voor de zomer van 2022. De gewijzigde regelgeving is dan met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2022 voor fondsen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als de gewijzigde regelgeving er is moet het pensioenfonds eerst toetsen of aan de voorwaarden volgens die gewijzigde regelgeving wordt voldaan. Als dat het geval is, zal het bestuur de mogelijke impact hiervan op de nu vastgestelde indexatie in beraad nemen. Hierbij neemt het bestuur de belangen van alle deelnemersgroepen (dus ook die van de actieve deelnemers die nu geen verhoging ontvangen) mee. Wij houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.

Hebt u vragen?

Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen bereiken via (020) 426 62 30 van 8.30 - 17.00 uur of pensioenservice@klmcabinefonds.nl.