Bijna met pensioen

U gaat bijna met pensioen. KLM en uw pensioenfonds helpen u graag bij uw voorbereiding op uw pensioen. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is in uw pensioenregeling. Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voordat u met pensioen gaat? Kijk dan bij Keuzes voor uw pensioen.

Bezoek de Pensioen In Zichtdag

Tijdens deze dag krijgt u:

  • informatie over uw keuzemogelijkheden bij pensionering, zoals de verhouding tussen ouderdoms- en partnerpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatpensioen en hoog-/laagpensioen;
  • de laatste actualiteiten;
  • en gelegenheid voor het stellen van vragen over uw pensioen en pensioenfonds.

U kunt uzelf opgeven via het aanmeldingsformulier of via piz@klmcabinefonds.nl. U en uw partner zijn van harte welkom!

Wat is er standaard geregeld?

Uw KLM-pensioen bestaat uit een ouderdomspensioen en eventueel een Netto Aanvullend Pensioen (NAP).
De standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling is de eerste dag van de maand waarin u 60 jaar wordt. Vanaf dat moment krijgt u zolang u leeft, elke maand een ouderdomspensioen uitgekeerd. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan dan op uw 60ste. Op zijn vroegst vanaf uw 50ste en uiterlijk op uw AOW-leeftijd.

Netto Aanvullend Pensioen
Via de vrijwillige Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) hebt u extra ouderdomspensioen kunnen opbouwen. Op uw pensioendatum bepaalt u zelf hoe u uw NAP wilt laten uitkeren: in één keer, tijdelijk in maandelijkse bedragen (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang in maandelijkse bedragen.

Ook is het mogelijk om uw opgebouwde NAP-aanspraken al tussentijds (vóór uw pensioendatum) in een keer af te kopen.

Partner- en wezenpensioen
Zodra u met pensioen gaat, zet het pensioenfonds uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch om in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Dit partnerpensioen bedraagt vervolgens 70% van het ouderdomspensioen dat overblijft. U en uw partner kunnen deze verhouding wijzigen in een andere verhouding. Kijk voor meer informatie bij Keuzes voor uw pensioen. Wij ruilen alleen ouderdomspensioen om voor partnerpensioen als u een partner hebt op het moment dat u met pensioen gaat. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat overblijft na de eventuele ruil in partnerpensioen.

Stand van zaken van uw pensioen
Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), waarin staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Ook kunt u op MijnKLMPensioen in de pensioenplanner uw actuele pensioensituatie bekijken. Minimaal een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u informatie over het pensioen dat u kunt verwachten. Hierbij staan ook de gevolgen van de keuzes die u kunt maken voor uw pensioen, zoals het omruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen. De factoren waarmee wij uw pensioen berekenen (omrekenfactoren) wijzigen jaarlijks (eerst komende wijziging is per 1 januari 2020). Als u rond deze datum met pensioen gaat kan deze wijziging vlak voor uw pensioen nog invloed hebben op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Pensionering bij arbeidsongeschiktheid
Bent u ziek of arbeidsongeschikt en ontvangt u daarvoor een WIA-uitkering of een andere wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan trekken wij deze uitkering af van uw KLM-pensioen.

Gaat u eerder met pensioen dan uw AOW-leeftijd?

Dan kunt u ervoor kiezen om bij ingang van het pensioen tot uw AOW-leeftijd een hogere pensioenuitkering te ontvangen om zo uw AOW-gat te overbruggen. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u levenslang een lagere uitkering. Houd er met uw financiële planning rekening mee dat de AOW-leeftijd nog kan opschuiven. Mogelijk krijgt u dan te maken met een gat in uw inkomen. Bekijk goed welke gevolgen de AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. En wat uw mogelijkheden zijn.

Wilt u weten hoe uw pensioenbedragen eruit zien of welk effect uw keuzes hebben?

Bezoek dan MijnKLMPensioen voor uw eigen pensioensituatie en het berekenen van het effect van uw keuzes. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30. Mailen kan ook: pensioenservice@klmcabinefonds.nl

Meer informatie over bijna met pensioen: