Nieuws

Q&A NAP

23 januari 2024

Door de komst van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gaat uw pensioenregeling over een aantal jaar wijzigen. KLM en de vakbonden (het arbeidsvoorwaardelijk overleg) streven samen met het pensioenfonds naar een overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Regelingen zoals eindloon, middelloon en de NAP zullen dan eindigen omdat deze in het nieuwe stelsel niet meer zijn toegestaan. Wij merken dat veel deelnemers zich vooral afvragen wat dat voor de NAP betekent. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. 

Nee, u hoeft nu niets te doen. Wij vinden het belangrijk om u tijdig te informeren over de toekomstige wijziging van de NAP. De opbouw van uw NAP loopt door tot 1 januari 2026. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de NAP. Ook als u een NAP-uitkering ontvangt of als u NAP-aanspraken bij het fonds hebt staan, gebeurt er op dit moment niets. Ook wordt uw opgebouwde NAP jaarlijks geïndexeerd op basis van de regels die daarvoor gelden.

Nee, daar gaat het fonds niet over. KLM en de vakbonden maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Zij bekijken ook de mogelijkheden rondom vrijwillig bijsparen voor extra pensioen. 

Bij de invoering van de NAP is met de Belastingdienst afgesproken dat u daarom over uw toekomstige NAP-uitkering geen belasting hoeft af te dragen. Dit omdat u NAP-pensioenaanspraken opbouwt of hebt opgebouwd via een vrijwillige inleg vanuit uw netto loon. 

Op dit moment zijn wij met de Belastingdienst in overleg om te kijken of we deze afspraken ook in de toekomst kunnen voortzetten. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover via een brief geïnformeerd. 

Nee, wat u heeft opgebouwd aan NAP-aanspraken is en blijft van u. Dit kunt u dus niet verliezen. 

Ja, aan deelname aan de NAP waren altijd al kosten verbonden. De kosten bestaan uit deels vaste kosten en deels toekomstige kosten. Deze kosten worden maandelijks op uw inleg ingehouden. Op onze website kunt u meer lezen over de kosten: Welke kosten maken wij? (NAP) | klmcabinefonds.nl

KLM en de vakbonden zijn nog aan het overleggen over de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling. Ook is er contact met de Belastingdienst over de mogelijkheden voor vrijwillige extra pensioenopbouw. Zodra er meer bekend is over de gemaakt afspraken hoort u van ons. De verwachting is dat dit in de loop van mei zal zijn. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een transitieplan. Dit plan wordt ook gepubliceerd op de website van het pensioenfonds. 

Zodra wij weten hoe de toekomst van de NAP er exact uit gaat zien, informeren wij u hierover. We laten u dan ook weten welke keuzes u op dat moment heeft. Wij weten nog niet precies wanneer er meer bekend wordt over de NAP, maar u krijgt zeker nog de mogelijkheid om keuzes te maken en deze aan ons door te geven. 

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bereiken via (020) 426 62 30 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe pensioenregeling.

NAP-informatie voor werkenden

Dit is een persoonlijke keuze. Het is goed om u te realiseren dat u bij deelname jaarlijks kosten betaalt. Hier vindt u meer informatie over de kosten en rekenvoorbeelden. Daartegenover staat dat de NAP-aanspraken die u opbouwt, worden geïndexeerd op basis van de regels die daarvoor gelden.

Let op: Het is goed om u te realiseren dat, bij geen of minimale indexatie de komende jaren door het pensioenfonds, het mogelijk is dat u de kosten die u maakt voor de premie die u vanaf 1 januari 2024 inlegt, niet volledig terugverdient. Dit komt door de nog korte looptijd van de NAP tot 1 januari 2026. Als u dit risico niet wilt lopen, dan kunt u uw toekomstige NAP-premie stopzetten. U legt dan geen NAP-premie meer in en u betaalt geen kosten meer. Uw opgebouwde NAP blijft wel staan bij het fonds. 
 

Normaal gesproken kunt u slechts één keer per jaar uw NAP-premie wijzigen. Gezien de bijzondere situatie bieden wij nu een extra keuzemoment aan om uw premie per 1 januari 2024 te wijzigen of om deze stop te zetten. U kunt deze keuze vanaf 1 februari 2024 tot 1 maart 2024 doorgeven via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. De aanpassing van uw NAP-premie wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd. Teveel betaalde NAP-premie in 2024 wordt na verwerking van uw aangepaste keuze aan u terugbetaald.

Aan de afkoopmogelijkheden van de NAP verandert tot 1 januari 2026 niets. Dat betekent dat u twee keer per jaar de mogelijkheid hebt tot afkoop. Afkopen kunnen op het eerstvolgende reglementaire afkoopmoment worden verwerkt. Nu is dat 1 juli 2024. Bij afkoop per 1 juli 2024 gelden de afkoopfactoren per 1 januari 2024. Deze keuze kunt u vanaf 1 maart tot 1 april doorgeven via MijnKLMPensioen.

Nee, er is geen directe noodzaak om uw NAP op dit moment af te kopen. Dit blijft uw persoonlijke keuze. 

Het antwoord hierop is ja. De NAP-gelden beslaan ongeveer 3% van ons totale vermogen. Stel dat alle deelnemers de NAP afkopen, dan brengt dat het pensioenfonds niet in gevaar. Er is dan nog meer dan voldoende vermogen in het fonds om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen.

U kunt in totaal twee keer deelnemen aan de NAP. Behalve als u op of na 1 januari 2024 nieuw in dienst bent gekomen van KLM/KLC, dan kunt u slechts eenmalig deelnemen aan de NAP. 

NAP-informatie voor gepensioneerden

Nee, tot 1 januari 2026 blijft u uw NAP-uitkering ontvangen zoals u gewend bent en wordt er geïndexeerd op basis van de regels die daarvoor gelden. 

Voor u is het aandachtspunt dat u NAP-aanspraken hebt opgebouwd vanuit uw netto loon. Hierdoor draagt u op dit moment geen belasting af over uw NAP-uitkering. We zijn in overleg met de Belastingdienst of we deze afspraken ook in de toekomst in stand kunnen houden. We hopen u uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 over de uitkomst van dat overleg per brief te kunnen informeren.

NAP-informatie voor niet-actieven

U hoeft niets te doen. De NAP-aanspraken die u tot nu toe hebt opgebouwd, blijven bij het fonds staan en worden geïndexeerd op basis van de regels die daarvoor gelden. 

Aan de afkoopmogelijkheden van de NAP verandert tot 1 januari 2026 niets. Dat betekent dat u twee keer per jaar de mogelijkheid hebt tot afkoop. Afkopen kunnen op het eerstvolgende reglementaire afkoopmoment worden verwerkt. Nu is dat 1 juli 2024. Bij afkoop per 1 juli 2024 gelden de afkoopfactoren per 1 januari 2024. Deze keuze kunt u vanaf 1 maart tot 1 april doorgeven via MijnKLMPensioen.

Wat is het verschil tussen stopzetten van de NAP en afkopen?

Stopzetten van de NAP betekent dat u stopt met premie inleggen. Uw opgebouwde NAP-aanspraken blijven dan wel staan bij het fonds en kunnen, indien dit mogelijk is, jaarlijks worden geïndexeerd. U geeft de fiscale waarde van de NAP op bij de Belastingdienst in box 3 (vermogenscategorie 2). 

Afkopen van de NAP betekent dat u ervoor kiest de opgebouwde NAP-aanspraken in één keer te laten uitbetalen. Op de planner kunt u de afkoopwaarde van de NAP bekijken. 

NAP-premie wijzigen of stopzetten

Deze keuze is alleen mogelijk voor deelnemers die nog werkzaam zijn bij KLM of KLC. Doorloop hiervoor het stappenplan.

  • Stap 1: Log in op MijnKLMPensioen. 
  • Stap 2: Bekijk in de planner wat de gevolgen zijn van uw keuze.
  • Stap 3: Maak uw keuze en geef deze door via Mijn NAP
  • Stap 4: Uw keuze wordt per het eerstvolgende aanpassingsmoment verwerkt.

NAP-afkopen

Bent u in dienst van KLM/KLC en wilt u uw NAP-aanspraken afkopen? Of ben je niet meer in dienst maar heb je nog wel NAP-aanspraken staan bij het fonds? Voor beide situaties geldt dat u twee keer per jaar kunt afkopen. Het eerst volgende moment is per 1 juli 2024. U maakt deze keuze kenbaar tussen 1 maart en 1 april. 

Doorloop vanaf 1 maart voor afkoop onderstaand stappenplan:

  • Stap 1: log in op MijnKLMPensioen 
  • Stap 2: Kijk in de planner wat afkoop voor u betekent
  • Stap 3: Wilt u afkopen? Dan geeft u dat aan in de planner. 
  • Stap 4: Uw ontvangt binnen enkele weken een afkoop-offerte van ons. Wilt u dan nog steeds afkopen dan stuurt u de ondertekende offerte naar ons retour. 
  • Stap 5: Uw NAP-afkoop wordt per 1 juli 2024 verwerkt