Vernieuwde Cabine Pensioenregeling

Het bestuur van uw pensioenfonds heeft in augustus 2017 formeel de opdracht aanvaard om de vernieuwde Cabine Pensioenregeling uit te voeren. De belastingdienst heeft de nieuwe pensioenafspraken getoetst en vastgesteld dat deze passen binnen de wettelijke kaders. Hiermee is aan de laatste voorwaarde voldaan, waarna alle partijen de overeenkomst ondertekend hebben. De pensioenregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 voor cabinepersoneel van KLM en KLC.

Lees verder:

Kijk verder:

 

Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen?

De financiering en de inhoud van de pensioenregeling zijn gewijzigd:

 1. De vernieuwde Cabine Pensioenregeling is een zogenaamde Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Dit is een pensioenregeling met een vaste premie. KLM betaalt deze vaste premie jaarlijks aan het pensioenfonds. KLM is niet meer verplicht om bij tekorten extra premie te betalen. In ruil daarvoor betaalt KLM een hogere vaste premie. Bij overschotten krijgt KLM geen korting op de premie. Dit geld blijft dan in het fonds. 
 2. U gaat meer pensioen opbouwen ten opzichte van de oude regeling. Tegelijkertijd gaat u minder pensioenpremie betalen.

De nieuwe pensioenregeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2016.

Wat betekent dit voor u?

 • Door de nieuwe afspraken hebt u recht op een hoger pensioen vanaf 2016. Het salaris waarover u pensioen opbouwt wordt hoger, doordat er twee bedragen bijgeteld worden die eerst niet meegeteld werden. Dit zijn de levensloopbijdrage en de zogenaamde deelnemersbijdragecompensatie (DBC).
 • Vanaf 1 januari 2018 kunt u zelf bepalen hoeveel u wilt inleggen in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP).  U kunt vanaf dat moment onder voorwaarden gaan inleggen tot uw volledige netto salaris.
 • Het risico van een tekort verschuift naar de deelnemers. Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort of is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende? Dan is dit voor risico van de deelnemers. In het uiterste geval verlagen wij het pensioen dat u al hebt opgebouwd of bij een onvoldoende premie uw toekomstige pensioenopbouw. Door de hogere premie die KLM betaalt, neemt de kans hierop niet toe ten opzichte van de oude regeling.

Wat blijft hetzelfde?

Het karakter van uw pensioenregeling blijft hetzelfde. Hebt u nu een eindloonregeling, dan blijft uw pensioenopbouw gerelateerd aan uw laatst verdiende inkomen. Hebt u nu een middelloonregeling, dan blijft uw pensioenopbouw gerelateerd aan uw gemiddeld verdiende inkomen.

Wat betekent dit concreet voor uw pensioen?

De vernieuwde basispensioenregeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ingevoerd. Log in op MijnKLMPensioen om te zien wat dit betekent voor uw persoonlijke pensioensituatie.

In de vernieuwde Netto Aanvullende pensioenregeling (NAP) kunt u vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden gaan inleggen tot uw volledige netto salaris. Ter vergelijking: in de huidige regeling mag u maandelijks 2% premie van uw NAP-grondslag inleggen.

Rekenvoorbeelden basispensioenregeling

In onderstaande voorbeelden ziet u de verschillen in pensioenopbouw en premie inleg tussen de oude pensioenregeling en de vernieuwde pensioenregeling.

Eindloon (per 1-1-2016)

Oude pensioenregeling

Vernieuwde pensioenregeling

Pensioengevend salaris (bij een fulltime dienstverband)

€ 45.000

€ 52.987

Franchise

€ 14.657

€ 14.657

Pensioengrondslag

€ 30.343

€ 38.330

Opbouwpercentage

1,2%

1,2%

Pensioenopbouw per jaar

€ 364

€ 460

   

+ 26%

De premie die u betaalt

€ 698

€ 397

   

- 43%

 • de genoemde bedragen en premies zijn bruto jaarbedragen
 • werkt u parttime? Dan kunt u de premies en jaarbedragen vermenigvuldigen met uw parttime factor
 • dit voorbeeld is niet van toepassing voor oud-medewerkers van Martinair
 • aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend

Middelloon (per 1-1-2016)

Oude pensioenregeling

Vernieuwde pensioenregeling

Pensioengevend salaris (bij een fulltime dienstverband)

€ 45.000

€ 52.987

Franchise

€ 13.877

€ 14.657

Pensioengrondslag

€ 31.123

€ 38.330

Opbouwpercentage

1,36%

1,36%

Pensioenopbouw per jaar

€ 423

€ 521

   

+ 23%

De premie die u betaalt

€ 716

€ 397

   

- 45%

 • de genoemde bedragen en premies zijn bruto jaarbedragen
 • werkt u parttime? Dan kunt u de premies en jaarbedragen vermenigvuldigen met uw parttime factor
 • dit voorbeeld is niet van toepassing voor oud-medewerkers van Martinair
 • aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend

Hebt u nog vragen?

Kijk dan in dit overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. U ontvangt binnenkort meer informatie via onze website en NWSflits. U kunt ons ook op werkdagen tussen 8.30 -17.00 uur bereiken via 020 426 62 30 of via pensioenservice@klmcabinefonds.nl