Nieuws

Vernieuwde Cabine Pensioenregeling goedgekeurd

18 augustus 2017

Het bestuur van uw pensioenfonds heeft formeel de opdracht aanvaard om de vernieuwde Cabine Pensioenregeling uit te voeren. De belastingdienst heeft de nieuwe pensioenafspraken getoetst en vastgesteld dat deze passen binnen de wettelijke kaders. Hiermee is aan de laatste voorwaarde voldaan, waarna alle partijen de overeenkomst ondertekend hebben. De pensioenregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 voor cabinepersoneel van KLM en KLC.

Lees verder:

  • Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen?
  • Wat betekent dit voor u?
  • Veelgestelde vragen en antwoorden