Nieuws

Jaarlijkse haalbaarheidstoets: nog steeds op koers

24 augustus 2018

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft kort geleden de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.

De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden, zodat pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een verwachting over een periode van 60 jaar.

Het pensioenfonds is opnieuw geslaagd voor de toets

Uit de toets blijkt dat het verwachte pensioenresultaat van 102,3% ruimschoots boven de ondergrens van 90% blijft, zoals dit met sociale partners is vastgesteld. Ook de maximale afwijking van de verwachte ondergrens bleef met 37,6% binnen de vastgestelde maximale afwijking van 43%.

Ook de vernieuwde regeling voldoet aan de gestelde verwachtingen

Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling is in 2017 ook een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Deze toets is noodzakelijk als de pensioenregeling op belangrijke punten wordt gewijzigd. Ook deze toets voldeed aan de gestelde ondergrenzen.

Met de uitkomst toetst het fonds of het gestreefde resultaat over 60 jaar wordt behaald

Maar ook welke risico’s daarbij spelen. Omdat wordt uitgegaan van een periode van 60 jaar, zegt de uitkomst van deze berekening weinig over de huidige financiële positie van het fonds en de mogelijkheid tot indexeren op de korte termijn.