Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een eindloonregeling en een middelloonregeling?

Het belangrijkste verschil is dat in een eindloonregeling de pensioenopbouw gebaseerd is op het laatstverdiende salaris. Uw laatste salaris bepaalt dus de totale hoogte van uw pensioen*. Bij een middelloonregeling is het pensioen dat u opbouwt daarentegen gebaseerd op uw gemiddelde salaris. Elk jaar bouwt u een deel pensioen op. Bij pensionering worden al die delen bij elkaar uitgekeerd.

Bij beide regelingen wordt het pensioen opgebouwd op basis van het gemiddelde parttimepercentage. Dus als u minder werkt, dan is uw pensioenopbouw ook minder.

U bouwt standaard pensioen op in de eindloonregeling. In het verleden heeft het fonds echter eenmalig deelnemers laten kiezen tussen de standaard eindloon- of de middelloonregeling. Daardoor voert het fonds deze beide pensioenregelingen uit.

Daarnaast is het pensioen dat u jaarlijks opbouwt verschillend. 

  • in de eindloonregeling bouwt u vanaf 1-1-2018 ieder jaar 1,17% pensioen op
  • in de middelloonregeling bouwt u vanaf 1-1-2018 ieder jaar 1,33% pensioen op.

Gelet op deze verschillen zijn er voor- en nadelen te noemen voor deelname aan de regelingen. Wanneer iemand nog veel individuele salarisstijgingen verwacht, door een bepaald carrièrepad, dan pakt de eindloonregeling goed uit. Het pensioen wordt dan altijd aangepast aan het laatst bekende salaris. Ook het pensioen dat al in eerdere jaren opgebouwd is, wordt dus verhoogd. Wanneer iemand geen individuele salarisstijgingen meer verwacht, dan pakt de middelloonregeling beter uit. Dat komt doordat het opbouwpercentage hoger is.

Welke regeling hebt u?
In de Pensioenplanner ziet u bij ‘Mijn gegevens’ welke regeling u hebt.

* Alleen de individuele loonsverhogingen werken door op grond van de eindloonsystematiek, niet de algemene loonsverhogingen. Hiervoor geldt de indexatiesystematiek die ook voor de middelloonregeling van toepassing is.
 

Mag ik nog werken als ik met pensioen ben?

U mag werken naast uw pensioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Voorwaarde van de Belastingdienst is dat het pensioen niet voor uw 60-jarige leeftijd (vervroegd) is ingegaan. Gaat u op of na uw 60-jarige leeftijd (de normpensioendatum) met pensioen? Dan mag u gewoon elders werken.

Hebt u (ook) al een andere werkgever voor uw 60-ste? Dan mag u het pensioen bij het Cabinefonds wel in laten gaan voor uw 60-jarige leeftijd en voor het deel dat u elders al werkte, blijven doorwerken.