Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Als u van baan verandert (Middelloon)

Print deze pagina

Uw pensioen meenemen of laten staan?

Als u van baan verandert kunt u uw pensioen meestal meenemen naar een andere pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Als u niets doet, blijft uw pensioen bij ons staan.

Waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

** Waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar of van ons pensioenfonds is tijdelijk niet mogelijk omdat onze beleidsdekkingsgraad onder de grens van 100% is gezakt. **

Waardeoverdracht

Zelf kiezen voor waardeoverdracht als uw pensioen hoger is dan € 497,27 per jaar 

Wanneer uw pensioen hoger is dan € 497,27 bruto per jaar, dan kunt u zelf kiezen of u uw pensioen overdraagt naar een nieuwe pensioenuitvoerder of dat u uw pensioen laat staan bij ons pensioenfonds. U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Hulp bij uw keuze voor waardeoverdracht 

Automatische waardeoverdracht bij pensioen minder dan € 497,27 per jaar

Wanneer uw pensioen lager is dan € 497,27 bruto per jaar wordt uw pensioen vanuit het KLM-Cabinefonds automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt vanzelf bericht wanneer uw pensioen is overgedragen. Hebt u geen nieuwe uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. Pensioen van minder dan € 2,- vervalt.

 

Doet u niets dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het KLM-Cabinefonds staan

Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds dan blijft uw opgebouwde pensioen bij ons staan.

  • U krijgt uw pensioen maandelijks uitgekeerd vanaf uw pensioendatum.
  • Was u verzekerd voor het facultatief partnerpensioen (FFP) en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat.
  • Er wordt bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP.
  • U kunt geen nieuwe partner meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan. 
  • Op het moment dat u overlijdt ontvangen uw kinderen (ook nadat u uit dienst bent) wezenpensioen. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen.
  • Ook uw deelname aan de NAP wordt stop gezet. Uw opgebouwde NAP blijft bij ons staan als u niets doet.
  • U kunt toestemming geven om uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum na te laten aan uw erfgenamen. Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat.

U kunt uw NAP niet meenemen

De NAP is een netto (aanvullende) regeling speciaal voor KLM-Cabinepersoneel en is bij andere pensioenuitvoerders niet bekend. Als u van baan verandert, kunt u uw opgebouwde NAP niet meenemen. Uw NAP blijft gewoon bij ons fonds staan. U kunt er wel voor kiezen uw NAP af te kopen.

Kleine NAP aanspraken (in 2020 minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,-) worden automatisch afgekocht wanneer u uit dienst gaat. Hele kleine NAP aanspraken (lager dan  €2,-) komen te vervallen.

Veelgestelde vragen

U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat en gaat uw NAP naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage