Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 24,4% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 24,4% extra. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 104,9%, we hebben dus 4,9% extra geld in kas. Dat is niet genoeg, we moeten nog meer opbouwen. Eind 2018 was er een tekort. Daarom heeft het fonds op 25 maart 2019 een nieuw herstelplan bij DNB ingediend.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Onze indexatiemeter staat op oranje. Met een nominale dekkingsgraad van 104,6% per eind december 2019, zitten we boven de kritische dekkingsgraad. De kritische dekkingsgraad was voor ons pensioenfonds in 2019 93%. Dit betekent dat we in 2020 de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen in de eindloon-, middelloon- en de NAP-regeling niet gaan korten. Wel blijft het risico om de pensioenen de komende jaren te moeten korten aanwezig.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Er zijn twee risico's:

1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. 

2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. 

In de volgende situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%)
  • De actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de kritische dekkingsgraad. Voor ons pensioenfonds is de kritische dekkingsgraad in 2019 93%.
  • Als de beleidsdekkingsgraad niet binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad zit.

Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage