Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind februari is 102,9%. De actuele dekkingsgraad per eind februari is 96,6%. Inmiddels is de actuele dekkingsgraad in maart verder gedaald. Aandelenmarkten zijn wereldwijd sterk geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Ook is de rente verder gedaald. Het pensioenfonds gaat er vooralsnog vanuit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen.

Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt dan heeft dit wel gevolgen voor uw pensioen. 

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Er zijn twee risico's:

1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. 

2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. 

In de volgende situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 123,5% (februari 2020).
  • De actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de kritische dekkingsgraad. Voor ons pensioenfonds is de kritische dekkingsgraad 92%.
  • Als de beleidsdekkingsgraad niet binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad zit.

Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde basispensioen en NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van de NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage