Nieuws

Nieuwe rekenrente NAP verwerkt in MijnKLMPensioen

21 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuwe rekenrente voor de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Deze is op 21 oktober verwerkt in MjnKLMPensioen. U kunt in Mijn planner zien wat de wijziging van de nieuwe rekenrente van de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) voor u betekent en wat het effect is als u een andere NAP-keuze maakt. Per deelnemer kan het effect verschillen.

U krijgt minder NAP door gedaalde rente en verwachte aandelenrendementen
Met uw NAP-inleg kopen wij een levenslang pensioen voor u in. We berekenen de hoogte van dit in te kopen pensioen onder andere aan de hand van de rente en het verwachte aandelenrendement. Beide zijn afgelopen tijd gedaald en daarom krijgt u vanaf 1 januari 2021 minder pensioen voor uw NAP-inleg. Het is dus belangrijk om nog eens goed na te denken of u uw NAP-keuzes wilt aanpassen. 

Geef uiterlijk 30 november uw NAP-keuzes door via MijnKLMPensioen
U kunt tot en met 30 november 2020 uw NAP-keuzes wijzigen in MijnKLMPensioen.

Welke NAP-keuzes hebt u:

 • Uw NAP laten zoals het is.
 • Uw NAP-inleg wijzigen.
 • Weer deelnemen aan de NAP.
 • Uw deelname aan de NAP beëindigen en uw NAP bij uw pensioenfonds laten staan.
 • Uw deelname aan de NAP beëindigen en uw NAP in een keer laten uitkeren.

Uw NAP
In MijnKLMPensioen onder Mijn NAP ziet u hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. In Mijn planner ziet u wat er verandert als u uw NAP-inleg aanpast.

Veelgestelde vragen

 • De nieuwe rekenrente is gemiddeld ongeveer 1,9% als u deelneemt tot aan uw pensioendatum en een levenslang pensioen koopt. Maakt u andere keuzes, dan wordt het rekenrendement anders. Per deelnemer kan het effect verschillen. U kunt in Mijn planner zien wat het effect op uw NAP is als u een andere NAP-keuze maakt.

 • Het pensioen dat u in de NAP hebt opgebouwd tot 1 januari 2021 wijzigt niet door de lagere rekenrente.

 • Omdat de eenmalige uitkering per 1 januari 2021 alleen bestaat uit de NAP die u voor 1 januari hebt opgebouwd, is de eenmalige uitkering niet aangepast met de nieuwe rekenrente. Voor het deel van uw NAP dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2021 verandert de rekenrente namelijk niet. De eenmalige uitkering van dit deel van uw NAP kan jaarlijks wel veranderen door een veranderde levensverwachting.

 • Ook bij uw keuze voor de eenmalige uitkering rekenen we vanaf 1 januari 2021 met de lagere rente en verwachte rendementen. Dit geldt alleen voor het deel van de uitkering van de NAP dat u hebt opgebouwd met uw inleg vanaf 1 januari 2021. 

  Voor het deel van uw NAP dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2021 verandert de rekenrente niet. De eenmalige uitkering van dit deel kan jaarlijks wel veranderen door een veranderde levensverwachting.

 • De tarieven van de NAP worden getoetst aan de grondslagen die ook gelden voor de premie van de collectieve regeling. De rente voor de premie voor collectieve regeling staat voor vijf jaar vast en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de NAP. Daarom wordt de rentedaling van de afgelopen jaren nu pas toegepast op de NAP.

 • Voor uw NAP-inleg kopen we een pensioen in. Bij het inkopen uw pensioen houden we rekening met de rente, het verwachte aandelenrendement en de levensverwachting.

 • Of u wel of niet wilt deelnemen aan de NAP is een persoonlijke keuze. Het is niet te voorspellen wat de rente gaat doen. Daarnaast is de financiële situatie van iedere deelnemer uniek. Voor een financieel advies kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur.