Nieuws

Nieuwe pensioenopbouw NAP lager door lagere rente

8 september 2020

De sterk gedaalde rente heeft vanaf 1 januari 2021 ook invloed op de nieuwe pensioenopbouw in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). De nieuwe pensioenopbouw wordt lager omdat we moeten rekenen met een lagere rente. U krijgt dus minder pensioen voor uw NAP-inleg. Nu rekenen we nog met een rente van 3,2%. Vanaf 1 januari 2021 is dat naar verwachting ongeveer 2%.

De lagere rente gaat ook gebruikt worden voor de afkoop van uw NAP dat u hebt opgebouwd met de NAP-premies die u na 1 januari 2021 hebt ingelegd. De lagere rente geldt niet voor de afkoop van het pensioen dat u met uw NAP-inleg tot en met 31 december 2020 hebt opgebouwd.

Geef uiterlijk 30 november uw keuzes door
Begin oktober weten we pas precies met welke rente we vanaf 1 januari 2021 moeten gaan rekenen. U hoeft daarom niet al voor 1 oktober uw NAP-keuzes aan ons door te geven. U kunt dit tot en met 30 november 2020 doen.

De NAP-keuzes
Welke NAP-keuzes zijn er:

  • Uw NAP-inleg wijzigen
  • Weer deelnemen aan de NAP
  • Uw deelname aan de NAP beëindigen

Geen veranderingen?
Wilt u uw NAP laten zoals het is. Dan hoeft u niks te doen!

Uw NAP
In MijnKLMPensioen onder Mijn NAP ziet u hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. In Mijn planner ziet u wat er verandert als u uw NAP-inleg aanpast. U kunt daar ook zien wat de eenmalige afkoopwaarde van uw NAP is. Op dit moment zijn de nieuwe NAP-tarieven nog niet verwerkt in Mijn planner.

Veelgestelde vragen

  • Ook bij uw keuze voor de eenmalige uitkering rekenen we vanaf 1 januari 2021 met de lagere rente en verwachte rendementen. Dit geldt alleen voor het deel van de uitkering van de NAP dat u hebt opgebouwd met uw inleg vanaf 1 januari 2021. 

    Voor het deel van uw NAP dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2021 verandert de rekenrente niet. De eenmalige uitkering van dit deel kan jaarlijks wel veranderen door een veranderde levensverwachting.

  • De tarieven van de NAP worden getoetst aan de grondslagen die ook gelden voor de premie van de collectieve regeling. De rente voor de premie voor collectieve regeling staat voor vijf jaar vast en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de NAP. Daarom wordt de rentedaling van de afgelopen jaren nu pas toegepast op de NAP.

  • Voor uw NAP-inleg kopen we een pensioen in. Bij het inkopen uw pensioen houden we rekening met de rente, het verwachte aandelenrendement en de levensverwachting.

  • Of u wel of niet wilt deelnemen aan de NAP is een persoonlijke keuze. Het is niet te voorspellen wat de rente gaat doen. Daarnaast is de financiële situatie van iedere deelnemer uniek. Voor een financieel advies kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur.