Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen? (NAP)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast (NAP)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • Het inkooptarief staat niet vast.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Op de pagina 'financiële positie van het fonds' staat meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad en de gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Indexatie (NAP)

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM.* Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie  

Stijging van de
KLM-lonen

  Stijging van de prijzen**
1 januari 2023 5,63%   9,31%   10,00%
1 januari 2022 0,00%   0,00%   2,68%
1 januari 2021 0,00%   0,00%   1,27%

* Dit geldt ook voor deelnemers die werkzaam zijn bij KLC

**Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Korten (NAP)

Als we een tekort hebben, hebben we een herstelplan. We nemen – indien nodig – een of beide maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.