Nieuws

Bestuur maakt fonds minder gevoelig voor verdere rentedaling

9 oktober 2019

De dekkingsgraad van ons fonds is sinds enige maanden aan het dalen. Dit komt vooral door de steeds verder dalende rente. Het bestuur heeft besloten een deel van het risico van een daling van de aandelen en een verdere daling van de rente tijdelijk af te dekken. Het risico op een nog lagere dekkingsgraad voor de korte termijn is hiermee ingeperkt. Dit besluit geeft echter geen zekerheid dat het fonds uw pensioen niet hoeft te korten. Het risico om te moeten korten wordt aanzienlijk kleiner, maar is nog wel aanwezig.

Waarom dit risico afdekken?
De oorzaak voor de dalende dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van de sterke daling van de rente gedurende de zomermaanden. En hoewel de rente al erg laag staat, is er nog steeds een kans dat de rente de komende maanden verder daalt. Ook is het niet uitgesloten dat aandelenkoersen de komende maanden zullen dalen bijvoorbeeld vanwege de onzekerheid omtrent de Brexit en een mogelijke handelsoorlog tussen China en Amerika. In het nieuwsbericht over onze dekkingsgraden staat uitgelegd wat de gevolgen voor u zijn als de dekkingsgraad verder daalt.

Het bestuur heeft niet eerder deze risico’s in deze mate afgedekt omdat de financiële situatie van het fonds daar geen aanleiding toe gaf. Door de zeer sterk dalende rente naar niveaus waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad, is een andere en nieuwe situatie ontstaan. De kosten van het gedeeltelijk afdekken van risico’s zijn beperkt.