Pensioen 123 Laag 2

Korten (NAP)

Als er een tekort is

Als onze financiële situatie niet goed genoeg is, moeten we een herstelplan maken. Daarin staat hoe we weer financieel gezond worden binnen 10 jaar. Dit kan bijvoorbeeld door de pensioenen niet of niet helemaal mee te laten groeien met de loon- of prijsstijging gedurende deze 10 jaren.

Financieel gezond binnen 10 jaar

Het herstel kan sneller gaan dan in 10 jaar, maar ook langzamer. In dat laatste geval zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een langere periode zonder verhogingen. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

Mogelijke maatregelen voor iedereen

Deze maatregelen gelden voor alle deelnemers van het fonds: iedereen die nog pensioen opbouwt, maar ook gepensioneerden en mensen die voorheen pensioen bij ons opbouwden maar uit dienst zijn gegaan bij KLM. Voor gepensioneerden betekent een verlaging dat zij direct minder te besteden.

Verwachting voor de komende jaren

De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen indexeren is klein. De kans op inhaalindexatie - het inhalen van gemiste indexatie uit het verleden - is nog kleiner. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen aanwezig.

Veelgestelde vragen

  • Als we de pensioenen in de basisregeling en de NAP moeten verlagen (korten), dan gebeurt dit over uw al opgebouwde pensioen. Zelf sparen is iets anders dan pensioen opbouwen in de NAP. Bij de NAP kunt u bij pensionering kiezen voor een levenslange uitkering. Uw persoonlijke spaarpot keert uit tot deze leeg is. Wat in uw situatie de beste keuze is, kunt u het beste met een financieel adviseur bespreken.