Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 3 Aanvullende partnerverzekeringen (Eindloon)

Print deze pagina

Er zijn twee verzekeringen voor uw partner: 

  • het facultatief partnerpensioen
  • het Anw-hiaat pensioen

Hieronder een uitleg van beide verzekeringen.

Het facultatief partnerpensioen

Met het facultatief partnerpensioen (FPP) verzekert u partnerpensioen voor uw partner. Uw partner ontvangt een FPP-uitkering wanneer u overlijdt vóórdat u met pensioen gaat. Deelname aan het FPP is vrijwillig. U en uw partner kunnen zich hiervoor afmelden met het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet u beiden het formulier ondertekenen. 

De verzekering van het FPP stopt op het moment dat:

  • u uit dienst gaat;
  • u met pensioen gaat;
  • uw relatie eindigt. Meld het einde van een relatie altijd aan HR KLM.
     

Het Anw-hiaatpensioen

Deelname aan het Anw-hiaatpensioen is vrijwillig, u en uw partner kunnen zich hiervoor afmelden via het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. 

Mijn partner ontvangt nog geen AOW
Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Als dat niet zo is, ontstaat een Anw-hiaat. 

Ik ben verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen en…

.. ik ga met pensioen
Dan kunt u de verzekering voortzetten, uiterlijk tot uw partner AOW gaat ontvangen.

…ik ben arbeidsongeschikt
Dan kunt u uw vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen voortzetten. Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid zetten wij het Anw-hiaatpensioen premievrij voort. Dit geldt alleen als uw volledige arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 2013 is ingegaan. Dit betekent dat u zelf de premie niet meer hoeft te betalen. Zodra u met pensioen gaat komt deze premievrije voortzetting te vervallen.
 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage