Pensioen 123 Laag 2

Partnerpensioen (Eindloon)

Uw partner is standaard verzekerd voor twee vrijwillige partnerverzekeringen

Zolang u bij KLM/KLC werkt en daardoor deelneemt bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, is er voor uw partner standaard een facultatief partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen verzekerd. Dit is het geval als u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • of een door KLM/KLC erkend samenlevingsverband hebt.

U kunt ervoor kiezen om één of beide partnerverzekeringen op te zeggen

Bijvoorbeeld wanneer uw partner voldoende eigen inkomen heeft als u komt te overlijden. Het voordeel is dat u minder premie betaalt. Het nadeel is dat uw partner minder of helemaal geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt voor de pensioendatum.

Wat kosten de aanvullende verzekeringen?

  • De premie voor het facultatief partnerpensioen (FPP) bedraagt in 2023 1,60% van de netto pensioengrondslag exclusief deelnemersbijdrage compensatie (DBC).
  • De premie voor het Anw-hiaatpensioen bedraagt in 2023 € 23,90 per maand.

Het wezenpensioen is standaard meeverzekerd in uw pensioenregeling

Eventuele kinderen zijn via de basispensioenregeling standaard verzekerd voor het wezenpensioen. U hoeft hier verder niets voor te doen of te betalen.

Geef toestemming om uw opgebouwde NAP aan uw erfgenamen te laten uitkeren

Bouwt u aanvullend netto ouderdomspensioen op in de NAP-regeling? Standaard kent deze regeling geen (netto) partnerpensioen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het toekennen van een overlijdensuitkering. Uw erfgenamen ontvangen dan de waarde van uw NAP. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Uw toestemming geeft u door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Veelgestelde vragen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?

Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft geen actie te ondernemen om uw partner te verzekeren voor het partnerpensioen. Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen, tenzij u zich voor een of beide verzekeringen (samen met uw partner) afmeldt.

Woont u samen?

Dan kunt u uw nieuwe partner aanmelden bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend).

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen als u op een later moment voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van de verzekering? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet het logisch te verwachten gevolg is geweest van een ziekte of gebrek waar u voor het afsluiten van de verzekering al aan leed.

U kunt zich aanmelden met het Mutatieformulier Facultatief partnerpensioen en Mutatieformulier Anw-hiaatpensioen, deze vindt u hier: Documenten | klmcabinefonds.nl

Uw verzekering van het facultatief partnerpensioen (FPP) stopt vanaf dat moment ook.

Er wordt vervolgens bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP. Lees meer over het omruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen.

De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt ook op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen. Als uw partner nog geen AOW ontvangt op het moment dat u overlijdt en uw partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de overheid, dan heeft uw partner een Anw-hiaat.